Training record là gì

Book Record là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Book Record / Ghi Chép Trên Sổ Sách trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Book Record
Tiếng Việt Ghi Chép Trên Sổ Sách
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Book Record là gì?

  • Book Record là Ghi Chép Trên Sổ Sách.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Book Record

  • Ghi Chép Trên Sổ Sách tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Book Record là gì? (hay Ghi Chép Trên Sổ Sách nghĩa là gì?) Định nghĩa Book Record là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Book Record / Ghi Chép Trên Sổ Sách. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục