Trái nghĩa với độc ác là gì

tìm từ trái nghĩa với từ "hiền lành"và đặt câu với từ vừa tìm được? giúp em đi ạ

Từ trái nghĩa với từ hiền lành là độc ác

Bà phù thủy độc ác

chúc bạn học tốt

Từ trái nghĩa với Từ hiền lành là: xấu xa độc ác, ác độc, tàn nhẫn.

Chúc bạn học tốt nhé

^ω^

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trái nghĩa với độc ác là gì