Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Để mừng kỷ niệm Kamen Rider Heisei thứ 20 (Zi-O) và là Heisei Rider cuối cùng trước khi bước qua thời kỳ mới. Ad sẽ giới thiệu chỉ số sức mạnh của từng Kamen Riders trong thời Heisei mà ad có được.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Tóm tắt: thời kỳ Heisei bắt đầu từ năm 2000 cho đến nay, đã trải qua 20 Kamen Rider series bao gồm: Kuuga, Agito, Ryuki, 555, Blade, Hibiki, Kabuto, Den-O, Kiva, Decade, W, OOO, Fourze, Wizard, Gaim, Drive, Ghost, Ex-Aid, Build, và Zi-O.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Tổng cộng đã có hơn 100 Kamen Riders, và câu hỏi đặt ra là ai là Rider mạnh nhât. Tuy đây sẽ chỉ dựa trên các chỉ số, không nói đến kinh nghiệm chiến đấu hay trí thông minh. Ad chỉ sẽ show ra nếu đánh nhau dựa trên sức mạnh của bộ giáp ban cho, ai sẽ là người mạnh nhất trong tất cả Heisei Riders.

Chú ý: ad không có hết tất cả chỉ số của tất cả Riders nha, nên ad chỉ có thể show những Riders mà ad biết chỉ số thôi. Cho nên đôi khi mọi người có thể không thấy vài Riders, không có nghĩa là ad quên mà là các Riders đó không có chỉ số được cung cấp.

Chỉ số của từng Riders: dựa trên những gì Toei cung cấp, tất cả Kamen Rider sẽ có 4 chỉ số để so sánh:

 • Punching Power (Sức mạnh tối đa của 1 cú đấm)
 • Kicking Power (Sức mạnh tối đa của 1 cú đá)
 • Jumping Height (Độ cao tối đa của 1 cú nhảy)
 • Running Speed (Tốc độ chạy tối đa)

Chú thích: Toei cũng chú thích thêm là chỉ số sức mạnh của Đấm và Đá sẽ được dùng đơn vị đo là "tấn", và có nghĩa Rider đấm yếu nhất cũng đến 1 tấn (1000kg). Với độ nhảy cao thì dùng đơn vị mét. Tốc độ chạy thì dùng công thức 100 mét trên giây (m/s), tức là Rider đó có thể chạy 100 mét trong bao nhiêu giây.

Đầu tiên, ad sẽ lập 1 cái bảng so sánh 4 chỉ số của các Riders và xếp hạng các Riders đó với nhau. Và lần lượt các bài viết tiếp theo ad sẽ show các thông tin chi tiết của từng Riders và từng Form của họ.

--------

BẢNG XẾP HẠNG SỨC MẠNH CỦA KAMEN RIDER TOP 100

#

Kamen Rider

Final Form

Punching Power

Kicking Power

Jump Height

Running Speed

001

God Maximum Gamer Level 1,000,000,000

002

Giant Maximum Gamer

1778.9 Tấn

1778.9 Tấn

1778.9 mét

100 mét / 1.7789 giây

003

Complete Form Jumbo Formation

288 Tấn

373 Tấn

1067 mét

100 mét / 2 giây

004

Jumbo Formation

120 Tấn

350 Tấn

3200 mét

100 mét / 1 giây

005

Power Up

100 Tấn

145 Tấn

20 mét

100 mét / 3.5 giây

006

Gamedeus Cronus

119 Tấn

124 Tấn

108 mét

100 mét / 0.89 giây

007

Robo Rider

84 Tấn

144 Tấn

48 mét

100 mét / 8 giây

008

Rising Ultimate

100 Tấn

120 Tấn

110 mét

100 mét / 1 giây

009

Legacy Gamer Level 100

95.5 Tấn

98.9 Tấn

95.7 mét

100 mét / 1 giây

010

V3

90 Tấn

100 Tấn

60 mét

100 mét / 1.6 giây

011

Level X

92.2 Tấn

95.1 Tấn

94.7 mét

100 mét / 0.7 giây

012

Perfect Knock Out Gamer Level 99

90 Tấn

94.4 Tấn

92.6 mét

100 mét / 1.2 giây

013

Charge Up

70 Tấn

100 Tấn

90 mét

100 mét / 0.9 giây

014

Powered Skyrider

70 Tấn

100 Tấn

200 mét

100 mét / 3 giây

015

Powered X

75 Tấn

90 Tấn

85 mét

100 mét / 2 giây

016

New Nigo

75 Tấn

90 Tấn

35 mét

100 mét / 2 giây

017

Ninja Gamer

76.2 Tấn

84.5 Tấn

72 mét

100 mét / 1.3 giây

018

Core

67.4 Tấn

84 Tấn

98.4 mét

100 mét / 1 giây

019

Shocker Rider

60 Tấn

90 Tấn

20 mét

100 mét / 1.5 giây

020

Black Hole Form

68.1 Tấn

74.6 Tấn

91.7 mét

100 mét / 0.7 giây

021

Cross-Z Evol

67.4 Tấn

73.9 Tấn

90.8 mét

100 mét / 1 giây

022

Killbas

66.1 Tấn

72.4 Tấn

88.9 mét

100 mét / 0.9 giây

023

Legacy Gamer Level 50

65.9 Tấn

72.1 Tấn

62.7 mét

100 mét / 2.1 giây

024

Cross-ZBuild Form

55t (tay phải)/64.2t (tay trái)

70.5t (chân phải)/62.7t (chân trái)

91.8 mét

100 mét / 0.8 giây

025

Ninja-Player

61.7 Tấn

71.6 Tấn

57 mét

100 mét / 2.2 giây

026

Simulation Gamer Level 50

60.6 Tấn

70.7 Tấn

53 mét

100 mét / 2.3 giây

027

Toki Meki Crisis Gamer Level X

60.3 Tấn

70.1 Tấn

64 mét

100 mét / 1.7 giây

028

Blood

61.3 Tấn

67.1 Tấn

82.5 mét

100 mét / 0.9 giây

029

ZX

60 Tấn

66 Tấn

60 mét

100 mét / 0.6 giây

030

Grease Blizzard

50.7t (tay phải)/61.7t (tay trái)

59.9 Tấn

64.9 mét

100 mét / 2.1 giây

031

Armed Hibiki

40 Tấn

80 Tấn

100 mét

100 mét / 1 giây

032

Goriders

55 Tấn

65 Tấn

45 mét

100 mét / 3.5 giây

033

Goriders

55 Tấn

65 Tấn

45 mét

100 mét / 3.5 giây

034

Goriders

55 Tấn

65 Tấn

45 mét

100 mét / 3.5 giây

035

Goriders

55 Tấn

65 Tấn

45 mét

100 mét / 3.5 giây

036

Goriders

55 Tấn

65 Tấn

45 mét

100 mét / 3.5 giây

037

Prime Rogue

52.3 Tấn

60 Tấn

74.4 mét

100 mét / 1.3 giây

038

Shadow Moon

40 Tấn

60 Tấn

40 mét

100 mét / 6 giây

039

Mad Rogue

43.5 Tấn

50.8 Tấn

73.3 mét

100 mét / 1.3 giây

040

Hell Bro’s

41.6 Tấn

50.6 Tấn

65.8 mét

100 mét / 1.4 giây

041

Arc

25 Tấn

60 Tấn

100 mét / 2 giây

042

Super-1

30 Tấn

50 Tấn

100 mét / 1 giây

043

Oni Form

30 Tấn

50 Tấn

80 mét

100 mét / 3 giây

044

Oni Form

30 Tấn

40 Tấn

80 mét

100 mét / 4 giây

045

Oni Form

30 Tấn

40 Tấn

100 mét

100 mét / 4.5 giây

046

Oni Form

30 Tấn

40 Tấn

69 mét

100 mét / 5 giây

047

Oni Form

25 Tấn

40 Tấn

80 mét

100 mét / 5 giây

048

Type Special

24 Tấn

40 Tấn

50 mét

100 mét / 0.446 giây

049

DoGaBaKi Emperor Form

20 Tấn

44 Tấn

124 mét

100 mét / 2.3 giây

050

Extremer

29.1 Tấn

32.3 Tấn

54.7 mét

100 mét / 3 giây

051

Neo Diend

24.5 Tấn

36.4 Tấn

48.2 mét

100 mét / 3.1 giây

052

Oni Form

20 Tấn

40 Tấn

75 mét

100 mét / 3 giây

053

Oni Form

30 Tấn

30 Tấn

50 mét

100 mét / 3.5 giây

054

Shining Form

15 Tấn

45 Tấn

75 mét

100 mét / 4 giây

055

Oni Form

20 Tấn

40 Tấn

75 mét

100 mét / 5.5 giây

056

Mach Chaser

26.5 Tấn

31.9 Tấn

45.9 mét

100 mét / 1.9 giây

057

Sin Specter

26.8 Tấn

30.2 Tấn

50 mét

100 mét / 3.2 giây

058

Type Miracle

21.3 Tấn

35.5 Tấn

37 mét

100 mét / 0.767 giây

059

Amazon Neo Alpha

26.2 Tấn

30.6 Tấn

54.9 mét

100 mét / 3.6 giây

060

Amazon Neo

25 Tấn

31 Tấn

53 mét

100 mét / 3.7 giây

061

Tenkatoitsu Damashii

26.4 Tấn

29.3 Tấn

49.3 mét

100 mét / 2.4 giây

062

Amazon

25 Tấn

30 Tấn

80 mét

100 mét / 0.9 giây

063

Dark Kiva

20 Tấn

35 Tấn

250 mét

100 mét / 1.2 giây

064

Oni Form

20 Tấn

35 Tấn

70 mét

100 mét / 3 giây

065

Oni Form

18 Tấn

36 Tấn

82 mét

100 mét / 2.6 giây

066

Amazon New Omega

24 Tấn

30 Tấn

55 mét

100 mét / 3.6 giây

067

Infinity Dragon Gold

18.9 Tấn

34 Tấn

45 mét

100 mét / 4.2 giây

068

Amazon Sigma

23.3 Tấn

29.1 Tấn

66.6 mét

100 mét / 2.3 giây

069

Blinded

23 Tấn

28.7 Tấn

60 mét

100 mét / 3.2 giây

070

Yujou Burst Damashii

24.2 Tấn

26.1 Tấn

48.9 mét

100 mét / 3.4 giây

071

Gold Drive

20.5 Tấn

29.5 Tấn

39.4 mét

100 mét / 1.6 giây

072

Oni Form

30 Tấn

20 Tấn

35 mét

100 mét / 5 giây

073

Ride-Player Nico

21.7 Tấn

27.3 Tấn

32.5 mét

100 mét / 2.5 giây

074

Saga

12 Tấn

35 Tấn

90 mét

100 mét / 2 giây

075

Oni Form

16 Tấn

31 Tấn

78 mét

100 mét / 2.6 giây

076

Chaser

19.7 Tấn

25.8 Tấn

43.1 mét

100 mét / 3 giây

077

Oni Form

15 Tấn

30 Tấn

80 mét

100 mét / 2.5 giây

078

Oni Form

15 Tấn

30 Tấn

80 mét

100 mét / 2.5 giây

079

Oni Form

15 Tấn

30 Tấn

70 mét

100 mét / 2.5 giây

080

Oni Form

15 Tấn

30 Tấn

50 mét

100 mét / 3 giây

081

Yongo

15 Tấn

30 Tấn

45 mét

100 mét / 4 giây

082

Exceed Gills

15 Tấn

30 Tấn

65 mét

100 mét / 4.2 giây

083

Another Agito

15 Tấn

30 Tấn

70 mét

100 mét / 5 giây

084

Odin

17.5 Tấn

25 Tấn

50 mét

100 mét / 4 giây

085

Yomotsuheguri Arms

17.5 Tấn

22.8 Tấn

35 mét

100 mét / 5 giây

086

Oni Form

10 Tấn

30 Tấn

90 mét

100 mét / 2.5 giây

087

Ryuki Survive

15 Tấn

25 Tấn

45 mét

100 mét / 4.5 giây

088

Dragon Energy Arms

18.3 Tấn

21.2 Tấn

18 mét

100 mét / 6.9 giây

089

Sango

15 Tấn

24 Tấn

50 mét

100 mét / 3 giây

090

Darkness Arms

18.5 Tấn

19.6 Tấn

22 mét

100 mét / 6.2 giây

091

Golden Arms

18.5 Tấn

19.6 Tấn

19 mét

100 mét / 6.8 giây

092

Black Jimber Arms

16 Tấn

22 Tấn

21 mét

100 mét / 5.7 giây

093

Knight Survive

15 Tấn

22.5 Tấn

50 mét

100 mét / 4.2 giây

094

Alternative

15 Tấn

22.5 Tấn

50 mét

100 mét / 4.5 giây

095

Ringo Arms

17.4 Tấn

19.7 Tấn

23 mét

100 mét / 5.7 giây

096

Fifteen Arms

15 Tấn

21.5 Tấn

51 mét

100 mét / 5.1 giây

097

Watermelon Arms

17.1 Tấn

18.8 Tấn

25 mét

100 mét / 6 giây

098

Silver Arms

15.8 Tấn

20 Tấn

22 mét

100 mét / 5.7 giây

099

Dragon Energy Arms

15.7 Tấn

19.5 Tấn

22 mét

100 mét / 6.4 giây

100

Oni Form

15 Tấn

20 Tấn

40 mét

100 mét / 4 giây

Được sửa bởi Commander Roy ngày Thu 8 Aug - 19:21; sửa lần 22.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Thu 6 Sep - 9:34


BẢNG XẾP HẠNG SỨC MẠNH CỦA KAMEN RIDER SAU TOP 100

#

Kamen Rider

Final Form

Punching Power

Kicking Power

Jump Height

Running Speed

101

Ryuga

12.5 Tấn

22.5 Tấn

40 mét

100 mét / 4.5 giây

102

Blood Zakuro Arms

15.5 Tấn

19.3 Tấn

23 mét

100 mét / 6 giây

103

Benkei Damashii

18.7 Tấn

15.2 Tấn

41.7 mét

100 mét / 5.2 giây

104

Super Tatoba Combo

8 Tấn

25 Tấn

300 mét

100 mét / 3 giây

105

Cherry Energy Arms

14 Tấn

18.9 Tấn

24 mét

100 mét / 6.1 giây

106

Tiger

12.5 Tấn

20 Tấn

45 mét

100 mét / 5 giây

107

Ouja

12.5 Tấn

20 Tấn

40 mét

100 mét / 5 giây

108

Jimber Marron Arms

16.6 Tấn

15.8 Tấn

23 mét

100 mét / 5.6 giây

109

Beast Hyper

12 Tấn

20.3 Tấn

30 mét

100 mét / 4.5 giây

110

Ringo Arms

14.5 Tấn

17.6 Tấn

21 mét

100 mét / 6.1 giây

111

Rising Ixa

20 Tấn

12 Tấn

70 mét

100 mét / 3 giây

112

Napoleon Damashii

14.5 Tấn

16.2 Tấn

46 mét

100 mét / 4 giây

113

ZO

12 Tấn

18 Tấn

130 mét

100 mét / 1.2 giây

114

Imperer

10 Tấn

20 Tấn

50 mét

100 mét / 5 giây

115

Gai

15 Tấn

15 Tấn

20 mét

100 mét / 5 giây

116

Zolda

15 Tấn

15 Tấn

15 mét

100 mét / 7 giây

117

Durian Arms

12.4 Tấn

16.7 Tấn

27 mét

100 mét / 5.9 giây

118

Peach Energy Arms

12.1 Tấn

16 Tấn

27 mét

100 mét / 5.5 giây

119

Scissors

12.5 Tấn

15 Tấn

35 mét

100 mét / 5 giây

120

Verde

11.5 Tấn

15 Tấn

25 mét

100 mét / 6 giây

121

Zero Damashii

11.2 Tấn

15.1 Tấn

49 mét

100 mét / 4.9 giây

122

Billy the Kid Damashii

10.9 Tấn

14.2 Tấn

48.1 mét

100 mét / 3.8 giây

123

Hyper Form

10 Tấn

15 Tấn

50 mét

100 mét / 4.2 giây

124

Hyper Form

10 Tấn

15 Tấn

49 mét

100 mét / 4.2 giây

125

Raia

10 Tấn

15 Tấn

40 mét

100 mét / 5 giây

126

Rey

17 Tấn

8 Tấn

30 mét

100 mét / 5 giây

127

Abyss

10 Tấn

15 Tấn

30 mét

100 mét / 5 giây

128

Nobunaga Damashii

10.5 Tấn

14.1 Tấn

44.4 mét

100 mét / 4.9 giây

129

Matsubokkuri Energy Arms

10.1 Tấn

14.2 Tấn

25 mét

100 mét / 6 giây

130

Dark Necrom Pink Damashii

10.3 Tấn

13.7 Tấn

44.9 mét

100 mét / 4.8 giây

131

Aqua

5.8 Tấn

18 Tấn

80 mét

100 mét / 5.8 giây

132

Femme

7.5 Tấn

15 Tấn

15 mét

100 mét / 5 giây

133

Lupin

9.2 Tấn

13.1 Tấn

22 mét

100 mét / 6.2 giây

134

Blue Flare

7 Tấn

12 Tấn

150 mét

100 mét / 3 giây

135

Shilubara

9 Tấn

10 Tấn

25 mét

100 mét / 6.2 giây

136

Sorcerer

8 Tấn

10.5 Tấn

28 mét

100 mét / 5 giây

137

Donguri Arms

8.9 Tấn

9.2 Tấn

22 mét

100 mét / 6.5 giây

138

Super Climax Form

8 Tấn

10 Tấn

50 mét

100 mét / 3.8 giây

139

Cyclone Joker Gold Xtreme

6 Tấn

12 Tấn

187 mét

100 mét / 3 giây

140

G Form

7 Tấn

10 Tấn

40 mét

100 mét / 3.8 giây

141

Goludora

7 Tấn

10 Tấn

27 mét

100 mét / 6 giây

142

G4

4 Tấn

13 Tấn

25 mét

100 mét / 7.5 giây

143

White Wizard

7.4 Tấn

9.3 Tấn

30 mét

100 mét / 4.7 giây

144

Hijack Form

7.5 Tấn

9 Tấn

40 mét

100 mét / 5 giây

145

Meteor Nadeshiko Fusion States

7.5 Tấn

9 Tấn

20 mét

100 mét / 5.8 giây

146

Zero Form

7 Tấn

9 Tấn

42 mét

100 mét / 4 giây

147

Nega Form

7 Tấn

8 Tấn

38 mét

100 mét / 4.8 giây

148

Accel Booster

5 Tấn

10 Tấn

15000 mét

100 mét / 5 giây

149

Riderman

5 Tấn

10 Tấn

20 mét

100 mét / 10 giây

150

Meteor Storm

4.3 Tấn

9.4 Tấn

21 mét

100 mét / 5.4 giây

151

Orga

4.5 Tấn

9 Tấn

38 mét

100 mét / 5.6 giây

152

Strike Form

6 Tấn

7 Tấn

38 mét

100 mét / 4 giây

153

Gaoh Form

7 Tấn

6 Tấn

25 mét

100 mét / 6.2 giây

154

Kiva-la

3 Tấn

10 Tấn

70 mét

100 mét / 7 giây

155

Rider Form

4.5 Tấn

8 Tấn

42 mét

100 mét / 5 giây

156

Blaster Form

4 Tấn

8 Tấn

55 mét

100 mét / 5 giây

157

Birth

3.5 Tấn

8 Tấn

45 mét

100 mét / 5 giây

158

Psyga

3.5 Tấn

8 Tấn

40 mét

100 mét / 5.5 giây

159

Delta

3.5 Tấn

8 Tấn

38 mét

100 mét / 5.7 giây

160

King Form

4.5 Tấn

7 Tấn

25 mét

100 mét / 6.6 giây

161

Rider Form

4 Tấn

7 Tấn

37 mét

100 mét / 5.4 giây

162

Rider Form

3.7 Tấn

7 Tấn

36 mét

100 mét / 5.4 giây

163

Poseidon

3.5 Tấn

7 Tấn

45 mét

100 mét / 6.1 giây

164

Wild Chalice

4.2 Tấn

6.2 Tấn

60 mét

100 mét / 4.5 giây

165

Captain

4 Tấn

6.2 Tấn

25 mét

100 mét / 5.5 giây

166

Rider Form

3 Tấn

7 Tấn

37 mét

100 mét / 5.8 giây

167

Kaixa

3 Tấn

7 Tấn

30 mét

100 mét / 6.3 giây

168

G3-X

2.5 Tấn

7.5 Tấn

20 mét

100 mét / 8 giây

169

Rider Form

3.5 Tấn

6 Tấn

36 mét

100 mét / 5.4 giây

170

Rider Form

3 Tấn

6.5 Tấn

39 mét

100 mét / 5.6 giây

171

Rider Form

3 Tấn

6.5 Tấn

39 mét

100 mét / 5.6 giây

172

Rider Form

3 Tấn

6 Tấn

39 mét

100 mét / 5.5 giây

173

Rider Form

3 Tấn

6 Tấn

39 mét

100 mét / 5.6 giây

174

Jack Form

3.3 Tấn

5.2 Tấn

118 mét

100 mét / 4.2 giây

175

Skull

2 Tấn

6.5 Tấn

45 mét

100 mét / 6.3 giây

176

Ace Form

3 Tấn

5 Tấn

35 mét

100 mét / 5 giây

177

Ace Form

3 Tấn

4.9 Tấn

30 mét

100 mét / 5 giây

178

Ace Form

2.9 Tấn

4.8 Tấn

32 mét

100 mét / 5.7 giây

179

Ace Form

2.7 Tấn

4.5 Tấn

30 mét

100 mét / 5.5 giây

180

Shin

2.8 Tấn

4.2 Tấn

114 mét

100 mét / 3.4 giây

181

Production Model Mach

2.5 Tấn

3.7 Tấn

6 mét

100 mét / 7 giây

182

G

2 Tấn

4 Tấn

35 mét

100 mét / 5 giây

183

Riotrooper

2 Tấn

4 Tấn

25 mét

100 mét / 6.5 giây

184

Nadeshiko

1.4 Tấn

4.4 Tấn

14 mét

100 mét / 6.7 giây

185

V-1

1 Tấn

4 Tấn

15 mét

100 mét / 7.5 giây

186

Joker

1.25 Tấn

3 Tấn

30 mét

100 mét / 6.2 giây

187

Denpa Ningen Tackle

1 Tấn

3 Tấn

10 mét

100 mét / 8 giây

Được sửa bởi Commander Roy ngày Wed 31 Jul - 12:27; sửa lần 64.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Thu 6 Sep - 9:35


Đầu tiên là series thứ nhất của thời kỳ Heisei, Kamen Rider Kuuga. Được trình chiếu bắt đầu từ 30/01/2000 và kết thúc vào 21/01/2001, với 49 tập phim truyền hình. Đây cũng là series thứ 10 của Kamen Rider series đình đám 1 thời Showa, sau hơn 10 năm vắng mặt từ series Kamen Rider Black RX (1988-1989). Câu khẩu hiệu của series là "1 anh hùng mới, 1 huyền thoại mới."

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Cốt truyện: Đã từ rất lâu, có 2 chủng tộc thượng cổ đã luôn đấu đá với nhau, đó là tộc Gurongi và tộc Linto. Tộc Gurongi hiếu chiến và luôn gây chiến với các tộc xung quanh. Và tộc Linto yêu hòa bình, không có tới 1 chiến binh. Cho tới khi 1 chiến binh tới từ tộc Linto với cái tên "Kuuga" xuất hiện, chiến binh này đã đánh bại thủ lĩnh và phong ấn 200 tộc nhân Gurongi vào 1 hang động.

Thời gian trôi qua, cho tới thời hiện đại, 1 chàng trai đa tài tên là "Godai Yuusuke" đã vô tình khai quật được chiếc thắt lưng bí ẩn của Kuuga, và đã giải phóng cho tộc Gurongi tự do. Trong khi tộc Gurongi tiếp tục cuộc đi săn với hậu duệ của tộc Linto, chính là loài người. Yuusuke bắt buộc phải sử dụng sức mạnh của Kuuga để bảo vệ sự an toàn của mọi người.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Những Kamen Riders trong series:

 • Kamen Rider Kuuga (series này chỉ có 1 Rider duy nhất)

Ad sẽ cập nhật chỉ số sức mạnh từng form của Kuuga ở bài viết sau.

Được sửa bởi Commander Roy ngày Mon 29 Oct - 9:14; sửa lần 1.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Thu 6 Sep - 12:11


KAMEN RIDER KUUGA

Thiết bị: Arcle: thắt lưng biến hình của Kuuga, sử dụng sức mạnh của viên đá gọi là Amadam. Khiến các giác quan của người sử dụng tăng gấp 10 lần TryChaser 2000/BeatChaser 2000: xe máy của Kuuga.

Growing Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

190cm

90kg

1 Tấn

10 Tấn

10 mét

100 mét / 7.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Growing Form là form yếu nhất của Kuuga và chỉ mạnh bằng 1/3 Mighty Form. Kuuga sẽ trở thành hình dạng này khi bị thương nặng và không thể biến thân trong 2 giờ. Form này còn được gọi là "Sinh vật sống không xác định thứ 2" và "White Kuuga."

Finisher: Rider Kick: Growing Kick

Xuất hiện: Kuuga Episode 01

Mighty Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

99kg

3 Tấn

10 Tấn

15 mét

100 mét / 5.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Mighty Form là form chính của Kuuga và cũng là hình dạng cân bằng sức mạnh nhất. Trong hình dạng này, Kuuga không có vũ khí và chuyên về chiến đấu tay đôi. Form này còn được gọi là "Sinh vật sống không xác định thứ 4" và "Red Kuuga."

Finisher: Rider Kick: Mighty Kick (sức hủy diệt 30t)

Xuất hiện: Kuuga Episode 02

Dragon Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

90kg

1 Tấn

3 Tấn

30 mét

100 mét / 2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Dragon Form là form chuyên về tốc độ, giúp Kuuga nhanh hơn nhưng yếu hơn Mighty Form. Dragon Form cho phép Kuuga chạy nhanh hơn để truy đuổi kẻ địch. Tuy nhiên, nó lại không có đủ giáp để bảo vệ, và chỉ phù hợp hơn cho những chuyển động nhanh và nhảy cao. Form này còn được gọi là "Blue Kuuga."

Vũ khí: Dragon Rod

Finisher của vũ khí: Rider Thrust: Splash Dragon

Xuất hiện: Kuuga Episode 05

Pegasus Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

99kg

1 Tấn

3 Tấn

15 mét

100 mét / 5.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Pegasus Form: so với các form khác chỉ tăng giác quan gấp 10 lần, form này khiến các giác quan của Kuuga tăng lên gấp 1,000 lần, giúp Kuuga có thể nhìn và nghe thấy kẻ địch 1 cách cực kỳ chính xác. Kuuga có thể phát hiện vị trí kẻ địch dù chúng có bất kỳ khả năng lẩn trốn nào. Nhưng nhược điểm là Kuuga chỉ thể duy trì form này 50 giây, nếu quá giới hạn, Kuuga sẽ biến lại thành Growing Form. Form này còn được gọi là "Green Kuuga."

Vũ khí: Pegasus Bowgun

Finisher của vũ khí: Rider Shooting: Blast Pegasus

Xuất hiện: Kuuga Episode 07

Titan Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

111kg

7 Tấn

10 Tấn

10 mét

100 mét / 7.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Titan Form giúp tăng giáp và khả năng bảo vệ của Kuuga lên rất nhiều, giúp Kuuga chịu đựng được nhiều đòn tấn công, nhưng form này lại hy sinh về tốc độ. Form này còn được gọi là "Purple Kuuga."

Vũ khí: Titan Sword

Finisher của vũ khí: Rider Thrust: Calamity Titan

Xuất hiện: Kuuga Episode 10

Rising Titan

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

122kg

7 Tấn

10 Tấn

10 mét

100 mét / 7.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là hình dạng đầu tiên được nâng cấp của Kuuga. Tuy các chỉ số không thay đổi so với Titan Form, nhưng vũ khí thì được nâng cấp và có thêm 1 cây kiếm nữa.

Vũ khí: Rising Titan Sword (2 cây)

Finisher của vũ khí: Rider Thrust: Rising Calamity Titan, Double Rising Calamity Titan

Xuất hiện: Kuuga Episode 24

Rising Pegasus

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

99.9kg

1 Tấn

3 Tấn

15 mét

100 mét / 5.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Chỉ số cũng không thay đổi gì so với Pegasus Form, các giác quan vẫn tăng lên gấp 1,000 lần, nhưng Kuuga có thể duy trì form này thêm 30 giây nữa. Tổng cộng là 80 giây.

Vũ khí: Rising Pegasus Bowgun

Finisher của vũ khí: Rider Shooting: Rising Blast Pegasus

Xuất hiện: Kuuga Episode 25

Rising Dragon

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

92kg

2 Tấn

5 Tấn

50 mét

100 mét / 2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

So với các chỉ số của Dragon Form thì sức đấm, đá mạnh hơn và còn nhảy cao hơn. Dragon Rod thì biến thành một cây giáo 2 đầu.

Vũ khí: Rising Dragon Rod

Finisher của vũ khí: Rider Thrust: Rising Splash Dragon

Xuất hiện: Kuuga Episode 28

Rising Mighty

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

104kg

5 Tấn

20 Tấn

30 mét

100 mét / 5.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Dạng nâng cấp của Mighty Form, với Mighty Anklet được gắn vào chân phải, giúp cú đá của Kuuga khi tung finisher sẽ khiến đối thủ phát nổ trong phạm vi 3km.

Vũ khí: Mighty Anklet

Finisher: Rider Kick: Rising Mighty Kick (sức hủy diệt 50t)

Xuất hiện: Kuuga Episode 30

Amazing Mighty

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

125kg

35 Tấn

50 Tấn

60 mét

100 mét / 5.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Kuuga bây giờ có đến 2 Mighty Anklets ở cả 2 chân, tất cả chỉ số thậm chí tăng lên rất nhiều so với Rising Mighty. Form này còn được gọi là "Black Kuuga."

Vũ khí: Mighty Anklet (2 cái)

Finisher: Rider Kick: Amazing Mighty Kick (sức hủy diệt 75t)

Xuất hiện: Kuuga Episode 46

Ultimate Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

202cm

150kg

80 Tấn

100 Tấn

90 mét

100 mét / 2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là hình dạng mạnh thứ 2 của Kuuga, có sức mạnh tổng hợp từ các form trước, có thể sử dụng tất cả vũ khí của tất cả form trước nhưng chưa bao giờ xài, đúng hơn là không cần. Hơn nữa, khi ở dạng này, các giác quan của Kuuga được tăng lên đến 10,000 lần. Và có lời đồn, Kuuga có thể hủy diệt cả thế giới với 1 cú Rider Kick.

Vũ khí: Dragon Rod, Pegasus Bowgun, Titan Sword

Finisher: Rider Kick: Ultimate Kick Rider Punch: Ultimate Punch

Xuất hiện: Kuuga Episode 48

Rising Ultimate

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

210cm

150kg

100 Tấn

120 Tấn

110 mét

100 mét / 1 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là hình dáng mạnh nhất của Kuuga, là thể nâng cấp "Rising" của Ultimate Form. Có thể có tất cả sức mạnh của Ultimate Form hoặc mạnh hơn. Trong hình dạng này, Kuuga có sức mạnh vượt qua tất cả Gurongi và hầu hết Heisei Riders.

Lần đầu xuất hiện trong "Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker", là form độc nhất của Onodera Yuusuke, cho đến khi Godai Yuusuke sử dụng nó trong tập phim cuối cùng của Kamen Rider Wizard. Điều khác biệt là Godai Yuusuke phát ra điện khi sử dụng finisher, còn Onodera Yuusuke lại phát ra lửa.

Finisher: Rider Kick: Rising Ultimate Kick Rider Punch: Rising Ultimate Punch

Xuất hiện: Decade: All Riders vs. Dai-Shocker

Được sửa bởi Commander Roy ngày Sun 7 Oct - 11:56; sửa lần 3.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Fri 7 Sep - 20:20


Series thứ 2 của thời Heisei và là series thứ 11 trên tổng số, Kamen Rider Agito. Đây cũng là series kỷ niệm 30 năm của Kamen Rider series. Được trình chiếu bắt đầu từ 28/01/2001 và kết thúc vào 27/01/2002, với 51 tập phim truyền hình. Câu khẩu hiệu của series là "Linh hồn đó, hãy thức tỉnh."

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Cốt truyện: Câu truyện xoay quanh 1 chàng trai bị mất trí nhớ tên là Tsugami Shouichi. Anh ta không nhớ được mình là ai hay mình từ đâu đến. Chỉ biết được là anh ta có thể biến thân thành Agito, 1 sinh vật có hình dạng khá giống với những sinh vật lạ được cảnh sát gọi là "Unknown", 1 chủng loài quái vật đang gây ra những vụ án mạng tại Tokyo.

Để đáp trả, sở cảnh sát đem ra vũ khí mới của họ, G3, vốn được tạo ra để đối phó "Sinh vật sống không xác định thứ 4" (Kuuga). Trên chuyến hành trình đi tìm ký ức của mình, Tsugami Shouichi còn phải đắn đo đưa ra quyết định có nên hợp tác với cảnh sát hay không? Có nên tiết lộ danh tính của mình hay không?

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Những Kamen Riders trong series:

 • Kamen Rider Agito
 • Kamen Rider G3
 • Kamen Rider Gills
 • V-1
 • Another Agito
 • Kamen Rider G4 (Movie)

Ad sẽ cập nhật chỉ số sức mạnh từng form của Riders ở bài viết sau.

Được sửa bởi Commander Roy ngày Mon 29 Oct - 9:14; sửa lần 6.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Sat 8 Sep - 0:31


KAMEN RIDER AGITO

Thiết bị: Alter Ring: thắt lưng biến hình của Agito. Seed of Agito: nguồn sức mạnh của Agito. Wiseman's Monolith: viên đá bí ẩn nằm ở giữa ngực của Agito. Machine Tornador: xe máy của Agito.

Ground Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

195cm

95kg

7 Tấn

15 Tấn

30 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Ground Form là form đầu tiên của Agito. Hình dạng này khai thác sức mạnh của đất và biến cơ thể của Agito thành 1 vũ khí chết người. Ground Form là form cân bằng nhất, với sức mạnh và tốc độ kết hợp hài hòa với nhau để tận dụng tối đa khả năng của nó.

Các giác quan: x10 Giáp: 6/10

Finisher: Rider Kick (sức hủy diệt 30t) Rider Punch (sức hủy diệt 15t)

Finisher với Machine Tornador: Rider Brake (sức hủy diệt 50t) Dragon Breath

Xuất hiện: Agito Episode 01

Storm Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

195cm

95kg

3t (tay phải)/7t (tay trái)

5 Tấn

50 mét

100 mét / 4.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Storm Form: khai thác sức mạnh của gió thông qua tay trái và giúp tăng sự nhanh nhẹn và phản xạ cho Agito.

Vũ khí: Storm Halberd Các giác quan: x10 Giáp: 7/10

Finisher: Rider Thrust: Halberd Spin (sức hủy diệt 30t)

Finisher với Machine Tornador: Halberd Brake (sức hủy diệt 45t)

Xuất hiện: Agito Episode 02

Flame Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

195cm

95kg

10t (tay phải)/5t (tay trái)

7 Tấn

20 mét

100 mét / 5.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Flame Form: sức mạnh của lửa chảy qua cánh tay phải và ban cho Agito sức mạnh phi thường.

Vũ khí: Flame Saber (2 cây) Các giác quan: x30 Giáp: 8/10

Finisher: Rider Slash: Saber Slash, Double Saber Slash (sức hủy diệt 30t)

Finisher với Machine Tornador: Saber Brake (sức hủy diệt 45t)

Xuất hiện: Agito Episode 08

Trinity Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

195cm

95kg

10t (tay phải)/7t (tay trái)

15 Tấn

50 mét

100 mét / 4.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Trinity Form có sức mạnh kết hợp của cả 3 form trước. Agito có thể sử dụng vũ khí của cả Storm Form và Flame Form.

Vũ khí: Storm Halberd, Flame Saber Các giác quan: x30 Giáp: 8/10

Finisher: Rider Kick: Rider Shoot (sức hủy diệt 45t)

Finisher của vũ khí: Rider Slash: Fire Storm Attack (sức hủy diệt 40t)

Xuất hiện: Agito Episode 26

Burning Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

195cm

95kg

25 Tấn

15 Tấn

15 mét

100 mét / 6 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Burning Form khuếch đại và chuyển đổi cơn giận dữ của Agito thành sức mạnh. Vì vậy, cơn thịnh nộ của Agito càng lớn thì Burning Form càng mạnh.

Vũ khí: Shining Caliber Các giác quan: x30 Giáp: 10/10

Finisher: Rider Punch: Burning Rider Punch

Finisher của vũ khí: Rider Slash: Burning Bomber (sức hủy diệt 45t)

Xuất hiện: Agito Episode 34

Shining Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

195cm

95kg

15 Tấn

45 Tấn

75 mét

100 mét / 4 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Shining Form là hình dạng thật sự của Burning Form, được thức tỉnh khi Agito được tắm trong ánh mặt trời. Dù sức đấm không đổi, nhưng các chỉ số khác đều được nâng cao vược trội khiến đây là form mạnh nhất của Agito.

Vũ khí: Shining Caliber Các giác quan: x45 Giáp: 10/10

Finisher: Rider Kick: Shining Rider Kick (sức hủy diệt 90t) Rider Punch: Shining Rider Punch

Finisher của vũ khí: Rider Slash: Shining Clash (sức hủy diệt 55t)

Xuất hiện: Agito Episode 37

Được sửa bởi Commander Roy ngày Sat 12 Jan - 11:19; sửa lần 9.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Sun 9 Sep - 9:27


KAMEN RIDER G3

Thiết bị: Vũ khí:

 • Guard Acceler
 • GM-01 Scorpion
 • GG-02 Salamander
 • GS-03 Destroyer
 • GA-04 Anthares
 • GX-05 Cerberus
 • GK-06 Unicorn

Guard Chaser/G-Trailer: xe riêng của G3

G3

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

192cm

150kg

1 Tấn

3 Tấn

10 mét

100 mét / 10 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Với sự đe dọa từ những "Sinh vật sống không xác định", sở cảnh sát Tokyo đã lập ra dự án chế tạo ra 1 bộ áo giáp dựa trên "Sinh vật sống không xác định thứ 4" (Kuuga). Tuy nhiên, trước khi hoàn tất, các Gurongi đã chết hết, nên dự án đã được hoãn lại. Nhưng khi hiểm họa mới, "Unknown" xuất hiện, dự án G3 đã được khôi phục lại để đối phó hiểm họa mới này.

Tầm nhìn và nghe: khoảng 5km Giáp: 8/10

Xuất hiện: Agito Episode 01

G3 Mild

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

185cm

125kg

1 Tấn

2 Tấn

5 mét

100 mét / 13.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

G3 Mild là mẫu áo giáp được thiết kế nhằm sản xuất đại trà cho bất cứ ai cũng sử dụng được.

Tầm nhìn và nghe: 1km Giáp: 8/10

Xuất hiện: Agito: A New Transformation

G3-X

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

192cm

176kg

2.5 Tấn

7.5 Tấn

20 mét

100 mét / 8 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

G3-X là bản nâng cấp của G3, tất cả thông số kỹ thuật và hiệu suất hoạt động đã được đẩy mạnh lên. Tuy nhiên, 1 AI mới được cài đặt vào và gây ra rủi ro lớn đối với người điều khiển. Những tính toán của AI rất hoàn hảo, nhưng đòi hỏi phải có sự phối hợp chính xác và đồng bộ hóa với các chức năng của bộ giáp. Vì vậy, nó đòi hỏi 1 người điều khiển với sự nhận thức rõ ràng để điều khiển bộ giáp mà không gây sự quá tải lên cơ thể.

Tầm nhìn và nghe: khoảng 15km Giáp: 10/10

Finisher: Rider Shooting: Cerberus Fire

Xuất hiện: Agito Episode 23

Được sửa bởi Commander Roy ngày Sat 15 Sep - 23:59; sửa lần 2.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Sun 9 Sep - 21:45


KAMEN RIDER GILLS

Thiết bị: Meta Factor: thắt lưng biến hình của Gills Gills Raider: xe máy của Gills

Gills

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

100kg

10 Tấn

20 Tấn

50 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Gills là 1 chiến binh hung tợn và dữ dội. Trong 1 cuộc đánh tay đôi, Gills thực sự có thể chiến đấu ngang cơ với Agito. Tuy nhiên, với sự biến thân bất ổn và đã gây ra nhiều bất lợi cho cơ thể, càng biến thân nhiều thì sự phân rã tế bào càng tăng.

Tầm nhìn và nghe: khoảng 20km Giáp: 5/10 Vũ khí: Gills Claw, Gills Fillers, Demon Fang Crusher

Finisher: Rider Kick: Gills Heel Claw (sức hủy diệt 30t) Rider Punch: Gills Hell Stab

Xuất hiện: Agito Episode 06

Exceed Gills

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

100kg

15 Tấn

30 Tấn

65 mét

100 mét / 4.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Sau khi được hồi sinh bằng Seed of Agito, Gills được kích hoạt và tiến hóa thành Exceed Gills.

Tầm nhìn và nghe: khoảng 20km Giáp: 7/10 Vũ khí: Exceed Claws, Gills Stingers

Finisher: Rider Kick: Exceed Heel Claw (sức hủy diệt 45t)

Xuất hiện: Agito Episode 39

Được sửa bởi Commander Roy ngày Sat 15 Sep - 22:42; sửa lần 7.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Mon 10 Sep - 8:53


V-1

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

185cm

130kg

1 Tấn

4 Tấn

15 mét

100 mét / 7.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

V-1 được tạo ra để cạnh tranh với G3 nhằm để thay thế hệ thống G3 đã lỗi thời.

Giáp: 6/10 Vũ khí: V-1 Shot Xuất hiện: Agito Episode 23

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Mon 10 Sep - 19:04


Another Agito

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

97kg

15 Tấn

30 Tấn

70 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Another Agito là 1 phiên bản lỗi của Agito. Tuy cực kỳ mạnh và giỏi chiến đấu, nhưng Another Agito là thiếu đi sự linh hoạt.

Tầm nhìn: ~25km Thính giác: ~30km Giáp: 7/10

Trang bị: Ank Point: thắt lưng biến hình của Another Agito Dark Hopper: xe máy của Another Agito

Vũ khí: Bio Claws

Finisher: Rider Kick: Assault Kick (sức hủy diệt 40t)

Xuất hiện: Agito Episode 35

Được sửa bởi Commander Roy ngày Sun 30 Sep - 16:13; sửa lần 3.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Wed 12 Sep - 19:32


Kamen Rider G4

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

198cm

187kg

4 Tấn

13 Tấn

25 mét

100 mét / 7.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

G4 là bản nâng cấp của G3 dựa trên bản mẫu G3-X. Nhưng G4 được cho là quá nguy hiểm để sử dụng, và nó có thêm 1 Hệ thống dự đoán AI khiến G4 trở thành vũ khí mạnh nhất trên Trái Đất. Không như G3 dựa trên Kuuga, G4 được dựa trên Agito.

Tầm nhìn và nghe: khoảng 15km Giáp: 8/10

Vũ khí: GM-01 R4, Gigant

Xuất hiện: Agito: Project G4

Được sửa bởi Commander Roy ngày Sat 15 Sep - 16:36; sửa lần 1.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Thu 13 Sep - 20:56


Series thứ 3 của thời Heisei và là series thứ 12 trên tổng số, Kamen Rider Ryuki. Được trình chiếu bắt đầu từ 03/02/2002 và kết thúc vào 19/01/2003, với 50 tập phim truyền hình. Câu khẩu hiệu của series là "Kẻ không chiến đấu, không thể sống sót!!"

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Cốt truyện: Truyện kể về 1 thế giới song song bí ẩn được gọi là "Mirror World". Ở đây có những con quái vật bí ẩn cùng 13 Kamen Riders đã ký khế ước với những con quái vật đó. Các Riders này sẽ được phép sử dụng sức mạnh của những con quái vật để chiến đấu, và để đổi lại chúng sẽ ăn sinh lực của những sinh vật bị Riders đánh bại. Kẻ tạo ra những Advent Cards, vũ khí của 13 Riders, đặt ra 1 luật lệ: sẽ chỉ có 1 Rider được sống sót. Những kẻ khác phải chết, và người duy nhất sống sót sẽ được ban cho 1 điều ước. Tất cả đã dẫn đến một Rider War.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Những Kamen Riders trong series:

 • Kamen Rider Ryuki
 • Kamen Rider Knight
 • Kamen Rider Scissors
 • Kamen Rider Zolda
 • Kamen Rider Raia
 • Kamen Rider Gai
 • Kamen Rider Ouja
 • Kamen Rider Odin
 • Kamen Rider Femme (Movie)
 • Kamen Rider Ryuga (Movie)
 • Kamen Rider Tiger
 • Kamen Rider Verde (Movie)
 • Alternative
 • Kamen Rider Imperer

Ad sẽ cập nhật chỉ số sức mạnh từng form của Riders ở bài viết sau.

Được sửa bởi Commander Roy ngày Mon 29 Oct - 9:15; sửa lần 4.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Sat 15 Sep - 12:51


KAMEN RIDER RYUKI

V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Blank Form

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

190cm

90kg

2.5 Tấn

5 Tấn

10 mét

100 mét / 8 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Blank Form là hình dạng nguyên sơ của Ryuki khi chưa có ký khế ước. Dù yếu hơn các forms khác và Riders khác nhưng cũng đủ sống sót trong Mirror World.

Tầm nhìn và nghe: 5km

Vũ khí: - Ride Visor - Ride Saber (sức hủy diệt 15t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 01

Ryuki

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

190cm

90kg

10 Tấn

20 Tấn

35 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form chính của Ryuki sau khi ký khế ước với Dragreder. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Drag Visor.

Tầm nhìn và nghe: 15km

Vũ khí: - Drag Visor - Drag Saber (sức hủy diệt 100t) - Drag Claw (sức hủy diệt 100t) - Drag Shields (phòng thủ được 100t)

Finisher: Rider Kick: Dragon Rider Kick (sức hủy diệt 300t)

Finisher của vũ khí: Rider Shooting: Drag Claw Fire

Xuất hiện: Ryuki Episode 02

Ryuki Survive

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

193cm

95kg

15 Tấn

25 Tấn

45 mét

100 mét / 4.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Hình dạng nâng cấp của Ryuki sau khi sử dụng Survive Rekka. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Drag Visor-Zwei.

Tầm nhìn và nghe: 20km

Vũ khí: - Drag Visor-Zwei - Drag Blade (sức hủy diệt 150t)

Finisher của vũ khí: Fire Wall (phòng thủ được 200t) Rider Shooting: Meteor Bullet (sức hủy diệt 200t) Rider Break: Dragon Fire Storm (sức hủy diệt 450t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 34

Được sửa bởi Commander Roy ngày Mon 17 Sep - 17:39; sửa lần 9.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Sat 15 Sep - 16:13


KAMEN RIDER KNIGHT

V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Knight

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

195cm

95kg

10 Tấn

15 Tấn

40 mét

100 mét / 4.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Knight sau khi ký khế ước với Darkwing. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Dark Visor.

Tầm nhìn: 10km Nghe: 25km

Vũ khí: - Dark Visor - Wing Lancer (sức hủy diệt 100t) - Wing Wall (phòng thủ được 150t)

Finisher của vũ khí: Sonic Breaker (sức hủy diệt 50t) Shadow Illusion (sức hủy diệt 50t) Rider Thrust: Hishouzan (sức hủy diệt 250t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 01

Knight Survive

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

198cm

97kg

15 Tấn

22.5 Tấn

50 mét

100 mét / 4.2 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Hình dạng nâng cấp của Knight sau khi sử dụng Survive Shippu. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Dark Visor-Zwei.

Tầm nhìn: 15km Nghe: 30km

Vũ khí: - Dark Visor-Zwei - Dark Blade (sức hủy diệt 200t) - Dark Shield (phòng thủ được 150t) - Dark Arrow (sức hủy diệt 150t)

Finisher của vũ khí: Dark Tornado (sức hủy diệt 100t) Shadow Illusion (sức hủy diệt 100t) Rider Break: Shippudan (sức hủy diệt 400t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 23

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Sun 16 Sep - 1:19


Kamen Rider Scissors

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

190cm

93kg

12.5 Tấn

15 Tấn

35 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Scissors sau khi ký khế ước với Volcancer. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Scissors Visor.

Tầm nhìn và nghe: 10km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Scissors Visor - Scissors Pincher (sức hủy diệt 50t) - Shell Defense (phòng thủ được 100t)

Finisher: Scissors Attack (sức hủy diệt 200t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 05

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Sun 16 Sep - 9:00


Kamen Rider Zolda

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

192cm

110kg

15 Tấn

15 Tấn

15 mét

100 mét / 7 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Zolda sau khi ký khế ước với Magnugiga. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Magna Visor.

Tầm nhìn và nghe: 20km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Magna Visor - Giga Horn (sức hủy diệt 100t) - Giga Armor (phòng thủ được 150t) - Giga Tector (phòng thủ được 50t) - Giga Cannon (sức hủy diệt 150t) - Giga Launcher (sức hủy diệt 100t)

Finisher của vũ khí: Rider Shooting: End of World (sức hủy diệt 350t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 06

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Sun 16 Sep - 14:08


Kamen Rider Raia

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

190cm

92kg

10 Tấn

15 Tấn

40 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Raia sau khi ký khế ước với Evildiver. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Evil Visor.

Tầm nhìn và nghe: 10km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Evil Visor - Evil Whip (sức hủy diệt 100t)

Finisher của vũ khí: Hide Venom (sức hủy diệt 250t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 13

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Sun 16 Sep - 19:36


Kamen Rider Gai

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

195cm

100kg

15 Tấn

15 Tấn

20 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Gai sau khi ký khế ước với Metalgelas. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Metal Visor.

Tầm nhìn: 8km Nghe: 10km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Metal Visor - Metal Horn (sức hủy diệt 100t)

Finisher của vũ khí: Rider Thrust: Heavy Pressure (sức hủy diệt 250t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 15

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Mon 17 Sep - 8:03


Kamen Rider Ouja

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

200cm

98kg

12.5 Tấn

20 Tấn

40 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Ouja sau khi ký khế ước với Venosnaker. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Veno Visor. Ngoài Venosnaker, Ouja còn ký khế ước với cả Metalgelas và Evildiver, rồi còn có thể hợp nhất cả 3 thành Genocider.

Tầm nhìn và nghe: 15km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Veno Visor - Veno Saber (sức hủy diệt 150t)

Finisher: Rider Kick: Veno Crash (sức hủy diệt 300t) Rider Kick: Doomsday (sức hủy diệt 400t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 18

Được sửa bởi Commander Roy ngày Sun 30 Sep - 16:15; sửa lần 1.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Mon 17 Sep - 10:14


Kamen Rider Odin

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

205cm

100kg

17.5 Tấn

25 Tấn

50 mét

100 mét / 4 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Odin sau khi ký khế ước với Goldphoenix. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Gold Visor. Odin còn có khả năng dịch chuyển tức thời mà không cần sử dụng Advent Cards.

Tầm nhìn: 20km Nghe: 25km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Gold Visor - Gold Saber (sức hủy diệt 200t) - Gold Shield (phòng thủ được 200t)

Finisher: Eternal Chaos (sức hủy diệt 500t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 27

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Mon 17 Sep - 10:40


Kamen Rider Femme

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

175cm

60kg

7.5 Tấn

15 Tấn

15 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Femme sau khi ký khế ước với Blancwing. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Blanc Visor.

Tầm nhìn và nghe: ~8km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Blanc Visor - Wing Slasher (sức hủy diệt 100t) - Wing Shield (phòng thủ được 100t)

Finisher của vũ khí: Rider Slash: Misty Slash (sức hủy diệt 250t)

Xuất hiện: Ryuki: Episode Final

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Mon 17 Sep - 11:04


Kamen Rider Ryuga

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

190cm

90kg

12.5 Tấn

22.5 Tấn

40 mét

100 mét / 4.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Ryuga là bản copy của Ryuki, và quái thú ký khế ước của Ryuga là Dragblacker. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Black Drag Visor.

Tầm nhìn và nghe: ~17km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Black Drag Visor - Drag Saber (sức hủy diệt 150t) - Drag Claw (sức hủy diệt 150t) - Drag Shields (phòng thủ được 150t)

Finisher: Rider Kick: Dragon Rider Kick (sức hủy diệt 350t)

Finisher của vũ khí: Rider Shooting: Drag Claw Fire

Xuất hiện: Ryuki: Episode Final

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Thu 20 Sep - 2:17


Kamen Rider Tiger

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

197cm

97kg

12.5 Tấn

20 Tấn

45 mét

100 mét / 5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Tiger sau khi ký khế ước với Destwilder. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Dest Visor.

Tầm nhìn: 20km Nghe: 15km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Dest Visor - Dest Claw (sức hủy diệt 150t)

Finisher của vũ khí: Crystal Break (sức hủy diệt 300t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 33

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Thu 20 Sep - 2:46


Kamen Rider Verde

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

193cm

95kg

11.5 Tấn

15 Tấn

25 mét

100 mét / 6 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Đây là form của Verde sau khi ký khế ước với Biogreeza. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Bio Visor.

Tầm nhìn: 20km Nghe: 10km

Thiết bị: V-Buckle: thắt lưng của Riders trong Mirror World. Advent Deck: dùng để Biến Thân và đựng Advent Cards. Ride Shooter: xe máy của Riders trong Mirror World.

Vũ khí: - Bio Visor - Bio-Winder (sức hủy diệt 100t)

Finisher: Death Punish (sức hủy diệt 250t)

Xuất hiện: Ryuki: 13 Riders

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Commander Roy Admin

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tổng số bài gửi : 8736 Reputation : 367 Birthday : 14/10/1992 Join date : 09/02/2012 Age : 31 Đến từ : Hồ Chí Minh

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Thu 20 Sep - 21:03


Alternative/Alternative Zero

Chiều cao

Cân nặng

Punch

Kick

Jump

Tốc độ

195cm

98kg

15 Tấn

22.5 Tấn

50 mét

100 mét / 4.5 giây

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Phiên bản nhái của 13 Kamen Riders trong Mirror World. Quái thú khế ước là Psycorogue và có thể biến thành xe máy gọi là Psycoroader. Sử dụng sức mạnh của Advent Cards qua Slash Visor.

Tầm nhìn: 20km Nghe: 15km

Vũ khí: - Slash Visor - Slash Dagger (sức hủy diệt 100t)

Finisher của vũ khí: Dead End (sức hủy diệt 400t)

Xuất hiện: Ryuki Episode 37

Được sửa bởi Commander Roy ngày Thu 31 Jan - 18:51; sửa lần 1.

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Sponsored content

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Tiêu đề: Re: Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024


Chỉ số sức mạnh của các Kamen Rider Heisei Generations

Trang 1 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024

Similar topics

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
» heisei rider vs. showa rider kamen rider taisen feat. super sentai » Kamen Rider Heisei thứ 14 - Kamen Rider Wizard » kamen rider so với super sentai ( ai mạnh hơn ) » bình chọn Kamen Rider the Movie hay nhất ( thời Heisei ) » bình chọn Kamen Rider the Movie hay nhất ( thời Neo-Heisei từ 2009-2013 )

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết :: Tokusatsu :: Kamen Rider

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Chuyển đến:

Đăng NhậpTên truy cập: Mật khẩu: Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: :: Quên mật khẩu

Or

Top postersCommander Roy (8736)

Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Red (5388)
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
kougenmeigun (2990)
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Williams Arc Kill (2367)
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
White Ranger (2275)
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Loki (1938)
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
PWGT Power (1844)
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Gold9999 (1827)
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Mazar (1781)
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
kyoryugold0610 (1691)
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top 10 bộ phim kamen rider bán chạy nhất năm 2024
Top posting users this week

No user

Top posting users this month

No user

Thống Kê

Hiện có 19 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 19 Khách viếng thăm :: 2 Bots