Tin học lớp 5 trang 87

A. Hoạt động cơ bản - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 2 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Đánh dấu x vào ô trống đặt trước câu trả lời đúng . . . Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần B. Hoạt động thực hành bài 2 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Viết lệnh điều khiển Rùa thực hiện: . . . Xem chi tiết   Quảng cáo

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 2 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Cho Rùa thực hiện các lệnh sau . . . Xem chi tiết

Video liên quan