Tilacoit là gì

Tilacôit là đơn vị cấu trúc của

Tilacôit là đơn vị cấu trúc của

A.  Chất nền

B.  Lục lạp

C.  Strôma

D.  Grana

Đáp án   D  Lục lạp thích ứng với việc thực hiện hai pha của quang hợp: pha sáng thực hiện trên cấu trúc hạt, pha tối thực hiện trong chất nền.

- Hạt (grana): Gồm các tilacoit chứa hệ sắc tố gồm các chất truyền điện tử và các trung tâm phản ứng.

- Chất nền (stroma): thể keo có độ nhớt cao, trong suốt và chứa nhiều enzim cacboxy hóa.

Vậy tilacoit là đơn vị cấu trúc của grana  chọn D.