tiếng anh 11 unit 9: cities of the future

Unit 9 lớp 11: Cities of the future

(Thành phố trong tương lai)

Unit 9 lớp 11: Cities of the future

Unit 9: Cities of the future - Getting Started - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên Tôi)

Để học tốt Tiếng Anh 11 mới, phần này giúp bạn chuẩn bị các bài học trước khi đến lớp: từ vựng, đọc, dịch, đặt câu, trả lời câu hỏi, ... được biên soạn bám sát theo các đề mục trong SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Bạn vào tên bài hoặc Xem lời giải để theo dõi phần giải bài tập tương ứng.

Quảng cáoQuảng cáo

Để học tốt và Giải bài tập các bài Tiếng Anh 11 Tập 1 mới tiếp theo:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới: