Tiệc khải hoàn là gì

Ý nghĩa của từ khải hoàn là gì:  khải hoàn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 8 ý nghĩa của từ khải hoàn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khải hoàn mình Khải Hoàn là khúc ca ăn mừng khi một đoàn quân thắng lợi trở về

khải = vui mừng, hạnh phúc
hoàn = trở về

Khải hoàn môn là một côn trình nổi tiếng do Napoleon xây dựng để ăn mừng chiến thắng của quân đội

ca khúc khải hoàn nghĩa là ăn mừng chiến thắngđgt. Thắng trận trở về: ca khúc khải hoàn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "khải hoàn". Những từ có chứa "khải hoàn":. khải hoàn khải hoàn ca khải  [..]Khúc ca khải hoàn là bài hát ăn mừng hạnh phúc chiến thắng sau khi thắng trận trở về.
Trong đó:
Khải: Thắng lợi, hạnh phúc.
Hoàn: Trở về, quay lại.khải là cửa, hoàn là về. khải hoàn là trở về qua cửa. ngày xưa mỗi nước đều có 1 khải hoàn môn là cửa cho toàn quân đi qua khi thắng trận trở về, từ này xh trong tích như vậy

Video liên quan