Thuốc iso là gì

Tên gốc: isotretinoin

Phân nhóm: thuốc trị mụn

Kiểm tra mắt