7 phút đọc

Thông tư hướng dẫn lập Báo cáo tài chính

Bổ sung các đơn vị lập Báo cáo tài chính Nhà nước Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông t
Thông tư hướng dẫn lập Báo cáo tài chính

Bổ sung các đơn vị lập Báo cáo tài chính Nhà nước

Ngày 01/6/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 39/2021/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập Báo cáo tài chính Nhà nước.

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung các đơn vị lập Báo cáo tài chính Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức cung cấp thông tin để lập Báo cáo tài chính nhà nước, bao gồm: Bộ, cơ quan Trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; Bộ, cơ quan Trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù; Sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao quản lý, sử dụng tài sản cố định đặc thù;.

Bên cạnh đó, trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Vụ Ngân sách Nhà nước  Bộ Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách Trung ương; Cục Quản lý Công sản  Bộ Tài chính cung cấp danh sách các Bộ, cơ quan Trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng; Sở Tài chính cung cấp danh sách đơn vị dự toán cấp I, sở, ban, ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng;

Ngoài ra, Cục Quản lý Công sản  Bộ Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước rà soát đảm bảo tính hợp lý của thông tin về tài sản cố định được trình bày trên Báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Kho bạc Nhà nước.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/7/2021.

Xem chi tiết Thông tư39/2021/TT-BTC tại đây

Danh mục liên quan

Để xem mục Liên quan, hiểu các mối quan hệ, các văn bản liên quan đến văn bản đang xem.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Hiệu lực

Để xem mục Liên quan, hiểu các mối quan hệ, các văn bản liên quan đến văn bản đang xem.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Lược đồ

Để xem mục Lược đồ, biết vị trí văn bản trong hệ thống Luật Việt Nam.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Văn bản Tiếng Anh

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Tải văn bản

Tiếng Việt                                                                 File .doc File .pdf

Tiếng Anh                                                                            File văn bản tiếng Anh đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tiếng Việt                                                                 File .doc File .pdf

Tiếng Anh                                                                            File văn bản tiếng Anh đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Chỉ dẫn thay đổi

Chỉ dẫn Thay đổi - Hướng dẫn.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Nội dung MIX

Nội dung toàn văn đã tổng hợp nội dung thay đổi.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1639/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua và tiếp nhận 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc                                             Ban hành:  29/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1628/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian giải ngân Thỏa thuận vay Dự án Chương trình cải cách giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề - Trung tâm giáo dục kỹ thuật và đào tạo nghề chất lượng cao sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức                                             Ban hành:  28/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW                                             Ban hành:  28/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Thông tư 21/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021                                             Ban hành:  26/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1618/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá                                             Ban hành:  24/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1881/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2021                                             Ban hành:  24/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1840/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp                                             Ban hành:  21/09/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Văn bản khác

Quyết định 1251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội                                             Ban hành:  11/06/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 28/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc bãi bỏ điểm a Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 39/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tạm thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với các trường Trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định                                             Ban hành:  01/07/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước                                             Ban hành:  28/01/2008                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Giang                                             Ban hành:  27/06/2019                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 1289/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực thi, tuyển sinh và phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn                                             Ban hành:  30/06/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Quyết định 2253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa                                             Ban hành:  30/06/2021                        Hiệu lực:  Đã biết

Video liên quan