Thông tin tuyển sinh các Trường Trung cấp

Các trường Trung cấp tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

-


Thông tin tuyển sinh của các trường Trung cấp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh

(Xếp theo thứ tự ABC)

-Trường Trung cấp Âu Việt

-Trường Trung cấp Bách khoa Sài Gòn

-Trường Trung cấp Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

-Trường Trung cấp Bách nghệ Tp. Hồ Chí Minh

-Trường Trung cấp Bến Thành

-Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh

-Trường Trung cấp Công nghệ thông tin Sài Gòn

-Trường Trung cấp Cửu Long

-Trường Trung cấp Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh

-Trường Trung cấp Đông Dương

-Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

-Trường Trung cấp Hồng Hà

-Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Tp. Hồ Chí Minh

-Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

-Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Quận 12

-Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Nam Á

-Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn

-Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

-Trường Trung cấp Lê Thị Riêng

-Trường Trung cấp Mai Linh

- Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh

-Trường Trung cấp nghề Bình Thạnh

-Trường Trung cấpCông nghệ Bách Khoa

- Trường Trung cấp nghề Củ Chi

-Trường Trung cấp nghề Du lịch và Tiếp thị Quốc tế

-Trường Trung cấp nghề Đông Sài Gòn

-Trường Trung cấp nghề Giao thông Tiến Bộ

-Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương

-Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng

-Trường Trung cấp nghề Ngọc Phước

-Trường Trung cấp nghề Nhân Đạo

-Trường Trung cấp nghề Nhân lực Quốc tế

-Trường Trung cấp nghề Quang Trung

-Trường Trung cấp nghề Tư thục Kỹ thuật  Kinh tế Sài Gòn 3

-Trường Trung cấp nghề Việt Giao

-Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành

-Trường Trung cấp Phương Nam

-Trường Trung cấp Quang Trung

- Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn

-Trường Trung cấp Sài Gòn

-Trường Trung cấp Tổng hợpSài Gòn

-Trường Trung cấp Tây Sài Gòn

-Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Tp.HCM

-Trường Trung cấp Thủy sản

-Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

-Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á

-Trường Trung cấp Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

-Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa

-Trường Trung cấp Vạn Tường

-Trường Trung cấp Việt Khoa

-Trường Trung cấp Y Dược Vạn Hạnh

-Trường Trung cấp Xây Dựng

Thông tin tuyển sinh các Trường Trung cấp

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thông tin tuyển sinh các Trường Trung cấp