Thói hung hăng là gì

Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, thì sớm muộn cũng mang vạ vào thân đấy. Ý nghĩa cu nó là gì???

Ý nghĩa của câu trên là : muốn nhắc nhở mọi người phải sống biết mình, biết ta, có thái độ đúng mực. Đặc biệt khi phạm lỗi lầm, phải biết ăn năn hối hận về những khuyết điểm của mình trong cuộc sống.

chúc bạn học tốt ^o^

Câu nói cuối cùng của Dế Choắt ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình. Chỉ vài câu thôi, nhưng nó đã làm thay đổi một Dế Mèn kiêu căng, ngạo mạn lúc bấy giờ. Vậy mỗi người chúng ta hãy học theo Dễ Choắt, đừng bao giờ kiêu căng, làm việc bậy bạ mà ảnh hưởng đến cả mình, cả người khác.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Thói hung hăng là gì