Thị trường giao ngay và thị trường tương lai

Giá giao ngay (tiếng Anh: Spot Price) là giá hiện hành trên thị trường mà tại đó một chứng khoán, hàng hóa hoặc tiền tệ có thể thực hiện ngay giao dịch để chuyển giao tài sản.

  • 05-09-2019Giao dịch giao ngay (Spot trade) là gì? Các điều kiện của giao dịch
  • 28-11-2019Tỉ giá hối đoái giao ngay (Spot Exchange Rate) là gì? Giao dịch tỉ giá hối đoái giao ngay
  • 31-10-2019Sàn giao dịch tương lai (Futures Exchange) là gì? Cách thức hoạt động
  • 20-08-2019Hợp đồng tương lai (Futures contract) là gì? Ưu thế so với hợp đồng kì hạn
1*pLD8R8tE5ishXkqXpDpeCw

Hình minh họa. Nguồn: Medium.com

Giá  giao ngay

Khái  niệm

Giá  giao ngay trong tiếng Anh là Spot Price.

Giá giao ngay là giá hiện hành của thị  trường mà tại đó một tài sản nhất định, chẳng hạn như chứng khoán, hàng hóa  hoặc tiền tệ, tại đó có thể mua hoặc bán ngay lập tức để chuyển giao tài sản.

Mặc dù giá giao ngay phụ thuộc chủ yếu  vào thời gian và địa điểm, giá giao ngay của hầu hết các chứng khoán và hàng  hóa có xu hướng đồng đều hơn so với tỉ giá hối đoái.

Ngược lại với giá giao ngay, giá tương  lai là giá được thỏa thuận trước để chuyển giao tài sản trong tương lai, hay còn  gọi là giá hợp đồng tương lai.

Đặc điểm Giá giao ngay

Giá giao ngay được sử dụng nhiều nhất trong  các hợp đồng tương lai hàng hóa, ví dụ như hợp đồng tương lai cho dầu, lúa mì hay  vàng.

Cổ phiếu luôn giao dịch tại giá  giao ngay, nhà đầu tư mua hoặc bán một cổ phiếu ở mức giá niêm yết và sau đó giao  dịch cổ phiếu để  lấy tiền mặt.

Giá hợp đồng tương lai thường được xác  định bằng giá giao ngay của hàng hóa, thay đổi dự kiến trong cung và cầu hàng  hóa, tỉ lệ hoàn vốn phi rủi ro cho người nắm giữ hàng hóa và chi phí vận chuyển  hay chi phí lưu trữ cho đến ngày hợp đồng đáo hạn.

Hợp đồng tương lai có thời gian đáo  hạn dài thường có chi phí lưu trữ lớn hơn so với hợp đồng có ngày đáo hạn ngắn  hơn.

Giá giao ngay luôn thay đổi liên tục  do  tác động của các lực lượng thị trường.

Giá giao ngay của chứng khoán, hàng  hóa hoặc tiền tệ rất quan trọng trong các giao dịch mua và bán liên tục, tuy  nhiên vai trò lớn nhất của nó là trong thị trường phái sinh.

Quyền chọn, hợp đồng tương lai và các  công cụ phái sinh khác cho phép người mua và người bán chứng khoán hay hàng hóa  giữ trong một mức giá định trước cho đến khi họ muốn chuyển giao hay sở hữu tài  sản cơ sở.

Thông qua các công cụ phái sinh, người  mua và người bán có thể giảm thiểu một phần rủi ro do sự biến động liên tục của  giá giao ngay.

Hợp đồng tương lai cho phép các nhà  sản xuất hàng hóa nông nghiệp phòng ngừa các thay đổi lớn trong giá sản phẩm  của họ do biến động giá cả thị trường.

Giá giao ngay và Giá tương lai

Nhà đầu tư không nên nhầm lẫn giá giao  ngay và giá hợp đồng tương lai.   Giá hợp đồng tương lai có thể gặp hiên  tượng bù hoãn mua (contango) hoặc bù hoãn bán (backwardation).

Bù hoãn bán là hiện tượng giá tương  lai thấp hơn giá giao ngay.   Khi xảy ra bù hoãn bán, giá tương lai có  thể sẽ tăng lên để đáp ứng mức giá giao ngay khi hợp đồng tương lai gần đáo hạn,  vì vậy các vị thế mua sẽ là lựa chọn tốt.

Bù hoãn mua là hiện tượng giá tương lai cao hơn giá giao ngay, khi xảy ra bù hoãn mua hợp đồng  tương lai có thể sẽ mất giá khi sắp đáo hạn và trở về mức giá giao ngay, vì vậy  vị thế bán sẽ thích hợp hơn.

Thị trường tương lai có thể chuyển từ đang  bù hoãn mua sang bù hoãn bán, hoặc ngược lại trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

Nhà giao dịch hợp đồng tương lai cần  quan sát cả giá giao ngay và giá tương lai để ra quyết định đầu tư.

Ví dụ về Giá giao ngay

Một tài sản có thể có giá giao ngay và  giá tương lai khác nhau.   Ví dụ, vàng có thể có giá giao ngay là  1.000$ và giá tương lai là 1.300$.

Giá chứng khoán được giao dịch trên thị  trường chứng khoán và thị trường tương lai cũng khác nhau.

Ví dụ, cổ phiếu công ty Apple (AAPL) giao  dịch ở mức 200$ trên thị trường chứng khoán nhưng giá thực hiện các quyền chọn  của AAPL là 150$ trên thị trường tương lai, cho thấy thị trường không thấy khả  năng đem lại lợi nhuận trong tương lai của cổ phiếu.

(Theo Investopedia)

Hợp đồng tương lai tiền tệ (Currency Futures Contract) là gì?

Hợp đồng tương lai tiền tệ (Currency Futures Contract) là gì?                                          20-08-2019                                        Hợp đồng kì hạn (Forward contract) là gì? Sự khác biệt với hợp đồng tương lai                                          09-12-2019                                        Tỷ giá giao ngay (Spot Rate) là gì? Đặc điểm và ví dụ