thế nào là nhịp 2/2

nhịp 2/2 là nhịp gì??

nhịp 2/2 có 2 nhịp trong một ô nhịp , mỗi phách bằng 1 nốt đen

phách 1 và phách 2 bằng nhau

#nocopy

Nếu dc thì cho mk xin hay nhất nha

Học tốt OwO

Nhịp kép là nhịp có từ 2 phách mạnh trở lên, nó có do 2 hay nhiều nhịp đơn tạo thành. Phách 1 mạnh, phách 2 nhẹ