Thế năng của một điện tích trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

  • Câu hỏi:

Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho YOMEDIA

  • A. khả năng tác dụng lực của điện trường.
  • B. phương chiều của cường độ điện trường.
  • C. khả năng sinh công của điện trường.
  • D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE