thả 1 proton không vận tốc ban đầu trong một điện trường bất kì. electron đó sẽ

Thả một electron không vận tốc đầu ban đầu trong một điện trường bất kì, electron sẽ:


Câu 66009 Thông hiểu

Thả một electron không vận tốc đầu ban đầu trong một điện trường bất kì, electron sẽ:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng lí thuyết về chuyển động của điện tích trong điện trường

...