2 phút đọc

Tập làm văn lớp 2 - Tuần 24 trang 22

Chính tả - Tuần 24 trang 22
Tập làm văn lớp 2 - Tuần 24 trang 22

Chính tả - Tuần 24 trang 22  Quảng cáo                                                                                                                                                                                                                                    Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Câu 1
  • Câu 2
  • Câu 1
  • Câu 2

Bài khác

Câu 1

Điền vào chỗ trống :

a)shoặcx

- ...ay sưa

...ay lúa

- ...ông lên

dòng ...ông

b)uthoặcuc

- ch...´ mừng

chăm ch...´

- l... lội

l... lọi

Lời giải chi tiết:

a)shoặcx

-say sưa

xay lúa

-xông lên

dòngsông

b)uthoặcuc

- chúcmừng

chăm chút

- lụtlội

lụclọi

Câu 2

a) Tên nhiều con vật thường bắt đầu bằngs(sói, sẻ, sứa,...). Em hãy viết thêm các tên khác :

..............................................

..............................................

b) Điền các tiếng có vầnuchoặcut, có nghĩa như sau :

- Co (đầu, cổ, tay) lại:

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát:

- Chọi bằng sừng hoặc đầu :

Lời giải chi tiết:

a) Tên các con vật bắt đầu bằngslà:

sóc, sáo, sâu, săn sắt, cá sấu, sò, sùng, sơn dương, sâm cầm, sư tử,...

b)

- Co (đầu, cổ, tay) lại :rụt

- Dùng xẻng lấy đất, đá, cát :xúc

- Chọi bằng sừng hoặc đầu :húc

Loigiaihay.com

Bài tiếp theo

Quảng cáo                                                                                                   Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 2 - Xem ngay                                                                                                                                                                            Báo lỗi - Góp ý

Video liên quan