Take out a mortgage là gì

Take-Out Loan là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Take-Out Loan / Cho Vay Dài Hạn Có Thế Chấp trong Kinh tế .

Thông tin chung

Tiếng Anh Take-Out Loan
Tiếng Việt Cho Vay Dài Hạn Có Thế Chấp
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa - Khái niệm

Take-Out Loan là gì?

Cung cấp tài chính thường xuyên, thường được cơ cấu như một khoản cầm cố, thanh toán dần với các khoản cố định, trên phát triển văn phòng, dự án nhà ở, hoặc tài sản tạo ra thu nhập sử dụng hỗn hợp. Cải tiến gần đây là cầm cố không phiếu lãi, mà tiền lãi đến hạn và phải trả bằng một khoản tiền trọn gói (lump installment, baloon payment) một lần khi đáo hạn.

  • Take-Out Loan là Cho Vay Dài Hạn Có Thế Chấp.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Thuật ngữ tương tự - liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Take-Out Loan

  • Cho Vay Dài Hạn Có Thế Chấp tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế  Take-Out Loan là gì? (hay Cho Vay Dài Hạn Có Thế Chấp nghĩa là gì?) Định nghĩa Take-Out Loan là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Take-Out Loan / Cho Vay Dài Hạn Có Thế Chấp. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục