1 phút đọc

Tại sao sâu non phá hoại mùa màng bướm không phá hoại mùa màng nhưng người dân vẫn tiêu diệt bướm

Mọi người trả lời câu này giúp mink với? Tại sao sâu non phá hoại mùa màng bướm không phá hoại mùa màng nhưng người dân vẫn tiêu diệt bướm? -Bướm không phá hoại mùa màng
Tại sao sâu non phá hoại mùa màng bướm không phá hoại mùa màng nhưng người dân vẫn tiêu diệt bướm

Mọi người trả lời câu này giúp mink với?

Tại sao sâu non phá hoại mùa màng bướm không phá hoại mùa màng nhưng người dân vẫn tiêu diệt bướm? -Bướm không phá hoại mùa màng nhưng lại sinh ra sâu non
-Sâu non có tốc độ phá hoại ghê gớm vì chúng cần tích lũy năng lượng cho giai đoạn sau
-Mỗi con bướm có thể sinh ra rất nhiều sâu non
-Tiêu diệt bướm để giảm số lượng sâu nở ở thời gian tiếp theo

Video liên quan