tại sao nông dân thường thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen khi quả mới già

Tại sao nông dân thường thu hoạch đỗ (đậu) khi quả mới già ?

Vì sao bà con nông dân thường thu hoạch đỗ đen hoặc đỗ xanh trước khi quả chín khô?

tại sao nông dân thường thu hoạch đỗ khi quả mới già?

Vì sao người ta thường thu hoạch đỗ xanh , đỗ đen khi quả chín ?

Tại sao phải thu hoạch hạt đậu đỗ và hạt đậu đen trước khi nó chín.

Vì sao người ta thường thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô??

Khi trồng đậu bắp, đậu hà lan lấy quả, tại sao người ta thu hoạch khi quả còn non?

Tại sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

A.Vì chúng thuộc nhóm quả khô nẻ.

B.Vì nếu đợi đến lúc chín khô, quả sẽ tự nẻ, hạt sẽ rơi hết xuống đất, không thu hoạch được.

C.Vì chất lượng của hạt bị giảm.

D.Cả A và B

Tại sao phải thu hoạch đỗ đen trước khi quả chín khô ?

help me

thanghoa

Tại sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô

Video liên quan