Tải Sách kinh tế Vi Mô Miễn Phí

Home                Kinh Tế                Quản Trị  Lãnh Đạo

Kinh Tế Học Vĩ Mô

by Quỳnh Hương

  • 2 năm ago
Tải Sách kinh tế Vi Mô Miễn Phí

Share on FacebookShare on Twitter

Giới Thiệu Kinh Tế Học Vĩ Mô

Kinh tế học vĩ mô hay là kinh tế tầm lớn (Macroeconomic) là một phân ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung. Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học. Trong khi kinh tế học vi mô chủ yếu nghiên cứu về hành vi của các cá thể đơn lẻ, như công ty và cá nhân người tiêu dùng, kinh tế học vĩ mô lại nghiên cứu các chỉ tiêu cộng hưởng như GDP, tỉ lệ thất nghiệp, và các chỉ số giá cả để hiểu cách hoạt động của cả nền kinh tế. Cuốn sách này có những nội dung chính sau: Đại cương về kinh tế học, khái quát về kinh tế học vi mô, tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vi mô của nền kinh tế mở.

Tham khảo thêm:

  • Kỷ Nguyên Hỗn Loạn
  • Khi Nào Cướp Nhà Băng
  • Kinh Tế Trung Quốc  Những Rủi Ro Trung Hạn

Nguồn: Downloadsachmienphi.com

Đọc Online Kinh Tế Học Vĩ Mô

Đọc Onine

Download Ebook Kinh Tế Học Vĩ Mô

Download PDF

  • Categories: Quản Trị  Lãnh Đạo
Tải Sách kinh tế Vi Mô Miễn Phí

Mê Hoặc                                                                    By Quỳnh Hương                                    29/04/2020

Tải Sách kinh tế Vi Mô Miễn Phí

Siêu Kinh Tế Học Hài Hước                                                                    By Quỳnh Hương                                    29/10/2020

Tải Sách kinh tế Vi Mô Miễn Phí

Bí Quyết Tuyển Dụng Và Đãi Ngộ Người Tài                                                                    By Quỳnh Hương                                    29/04/2020

Tải Sách kinh tế Vi Mô Miễn Phí

Thuật Thúc Đẩy Nhân Viên                                                                    By Quỳnh Hương                                    29/04/2020

Tải Sách kinh tế Vi Mô Miễn Phí

Thomas Watson Sr. và IBM  Xác Lập Công Thức Tư Duy                                                                    By Quỳnh Hương                                    29/04/2020

Tải Sách kinh tế Vi Mô Miễn Phí

Tối Đa Hóa Năng Lực Nhân Viên                                                                    By Quỳnh Hương                                    29/10/2020

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tải Sách kinh tế Vi Mô Miễn Phí