Tài khoản ủy thác là gì

Tài khoản ủy thác (tiếng Anh: Account in Trust) đề cập đến bất kì loại tài khoản tài chính nào được mở bởi một cá nhân và được quản lí bởi bên nhận ủy thác được chỉ định vì lợi ích của bên thứ ba theo các điều khoản đã thỏa thuận.

  • 16-03-2020Khoản vay dòng tiền mặt (Cash Flow Loan) là gì?
  • 16-03-2020Sao kê ngân hàng (Bank Statement) là gì? Yêu cầu đối với sao kê ngân hàng
  • 15-03-2020Trái phiếu tích lũy (Accrual Bond) là gì? Nội dung về Trái phiếu tích lũy
  • 14-03-2020Lãi suất tích lũy (Accrual Rate) là gì? Cách thức hoạt động của Lãi suất tích lũy
  • 13-03-2020Giá trị tài sản trên mỗi cổ phiếu (Asset Value Per Share) của quĩ đầu tư là gì?
Tài khoản ủy thác là gì

Hình minh họa

Tài khoản ủy thác (Account in Trust)

Khái niệm

Tài khoản ủy thác trong tiếng Anh là Account in Trust.

Tài khoản ủy thác đề cập đến bất kì loại tài khoản tài chính nào được mở bởi một cá nhân và được quản lí bởi bên nhận ủy thác được chỉ định vì lợi ích của bên thứ ba theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Ví dụ, cha mẹ có thể mở tài khoản ngân hàng vì lợi ích của đứa con nhỏ của mình và quyết định các điều kiện khi đứa trẻ đủ vị thành niên có thể sử dụng các quĩ hoặc tài sản trong tài khoản cũng như bất kì khoản thu nhập nào tài khoản này có được.

Trong hầu như mọi tình huống, bên nhận ủy thác quản lí tiền và tài sản trong tài khoản đóng vai trò làngười được ủy thác, có nghĩa là người nhận ủy thác có trách nhiệm pháp lí để quản lí tài khoản một cách thận trọng và vì lợi ích tốt nhất của người thụ hưởng.

Cách thức hoạt động của Tài khoản ủy thác

Tài khoản ủy thác có thể bao gồm các tài sản khác nhau, bao gồm tiền mặt, cổ phiếu, trái phiếu, quĩ tương hỗ, bất động sản và các tài sản và đầu tư khác. Người nhận ủy thác có thể kiêm nhiều việc sẽ rất là tốt. Họ có thể là người mở tài khoản, bổ nhiệm là người nhận ủy thác hoặc tổ chức tài chính, chẳng hạn như ngân hàng hoặc công ty môi giới.

Người nhận ủy thác lựa chọn để thực hiện một số thay đổi nhất định đối với tài khoản ủy thác. Các việc này có thể bao gồm chỉ định người nhận ủy thác kế nhiệm hoặc người thụ hưởng khác. Người nhận ủy thác thậm chí có thể đóng tài khoản ủy thác hoặc mở tài khoản phụ để có thể chuyển một số hoặc tất cả tài sản trong tài khoản ủy thác. Tuy nhiên, người nhận ủy thác có nghĩa vụ tuân theo các chỉ định trong tài liệu được thiết lập cho tài khoản ủy thác.

Các loại tài khoản được ủy thác

Các chi tiết cụ thể của tài khoản có thể thay đổi tùy thuộc vào loại tài khoản, các điều khoản được nêu trong bất kì thỏa thuận ủy thác nào, cũng như luật pháp hiện hành.

Một ví dụ về tài khoản ủy thác là tài khoản Uniform Gifts to Minors Act (UGMA) (tạm dịch: Đạo luật tặng quà cho người chưa thành niên). Loại tài khoản ủy thác này cho phép người vị thành niên sở hữu hợp pháp các tài sản có trong các tài khoản này.

Nhưng họ không thể có quyền truy cập vào tiền gốc và thu nhập của tài khoản cho đến khi đến tuổi hợp pháp. Loại tài khoản ủy thác này thường được mở bởi phụ huynh để tài trợ các chi phí về giáo dục đại học của con cái họ và bảo đảm một số biện pháp bảo vệ thuế.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tài khoản ủy thác là gì

Khoản vay dòng tiền mặt (Cash Flow Loan) là gì?                                          16-03-2020                                        Sao kê ngân hàng (Bank Statement) là gì? Yêu cầu đối với sao kê ngân hàng                                          15-03-2020                                        Trái phiếu chiết khấu cao (Deep-Discount Bond) là gì? Nội dung về Trái phiếu chiết khấu cao

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tài khoản ủy thác là gì