Thủ Thuật

14/08
2021
Sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường ở tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm về bảo vệ môi trường ở tiểu học

Một số biện pháp giúp học sinh bảo vệ môi trường Xanh Sạch Đẹp MỤC LỤC NỘI DUNG Mục lục I. PHẦN MỞ ĐẦU I.1. Lý do chọn đề tài I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài I.3. Đối tượng ng
38 phút đọc
14/08
2021
Sáng kiến kinh nghiệm khám phá khoa học trường mầm non phước khánh

Sáng kiến kinh nghiệm khám phá khoa học trường mầm non phước khánh

sáng kiến kinh nghiệm Một số biện pháp giúp trẻ khám phá khoa học
18 phút đọc
14/08
2021
Sáng kiến kinh nghiệm vệ bảo vệ trường học

Sáng kiến kinh nghiệm vệ bảo vệ trường học

Skkn phát huy hơn nữa vai trò của nhân viên bảo vệ trường học trong công tác bảo vệ tài
22 phút đọc
13/08
2021
Sáng kiến kinh nghiệm giúp trẻ biết bảo vệ môi trường

Sáng kiến kinh nghiệm giúp trẻ biết bảo vệ môi trường

SKKN Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 - 6 tuổi trong trường mầm non
39 phút đọc