Nghiên cứu

19/10
2021
Nghiên cứu dọc là gì

Nghiên cứu dọc là gì

18 phút đọc
17/10
2021
Tại sao các nhà khoa học chọn ruồi giấm và đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu di truyền học

Tại sao các nhà khoa học chọn ruồi giấm và đậu Hà Lan làm đối tượng nghiên cứu di truyền học

Vì sao Moocgan chọn ruồi giấm lm đối tượng nghiên cứu di truyền? Ruồi giấm được xem
2 phút đọc
06/10
2021
Giáo trình nghiên cứu marketing NEU

Giáo trình nghiên cứu marketing NEU

8 phút đọc
06/09
2021
Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC- LENIN 2Việc nghiên cứu lượng giá trị hàng hóa là rất cần thiết. Trước hết, nghiêncứu lượng giá trị hà
12 phút đọc