Sự sáng tạo tiếng Anh là gì

EngToViet.com | English to Vietnamese Translation

EngToViet.com

English-Vietnamese Online Translator         Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
      English to Vietnamese     Vietnamese to English     English to English

English to VietnameseSearch Query: innovation
Best translation match:

English Vietnamese
innovation
* danh từ
- sự đưa vào những cái mới
- sáng kiến, điều mới đưa vào, cái mới, phương pháp mới
- sự tiến hành đổi mới, sự đổi mới


Probably related with:

English Vietnamese
innovation
cuộc cải cách ; các phát minh ; các tiến bộ trong ngành ; các tiến bộ ; các đổi mới ; cách mạng công nghiệp ; cách mạng ; cách tân ; cải cách ; cải tiến ; cải tổ ; là sự cách tân ; một cải tiến ; một sự sáng tạo ; nhiều cải tiến ; nhân viên ; những sự đồi mới cách tân ; phát kiến ; phát minh mới ; phát minh ; quá trình đổi mới ; sáng kiến ; sáng tạo ; sức sáng tạo ; sự cách tân ; sự cách tân đó ; sự cái tiến này ; sự cái tiến ; sự cải cách ; sự cải tiến ; sự phát triển ; sự sáng tạo có tính ; sự sáng tạo ; sự đổi mới ; sự đổi mới đã ; sự đột phá ; tiến bộ ; tiến ; tạo ra sự đổi mới ; tạo ; về sự sáng tạo ; đổi mới thì ; đổi mới ;
innovation
cuộc cải cách ; các phát minh ; các tiến bộ trong ngành ; các tiến bộ ; các đổi mới ; cách mạng công nghiệp ; cách mạng ; cách tân ; cải cách ; cải tiến ; cải tổ ; là sự cách tân ; một cải tiến ; một sự sáng tạo ; mới ; nghệ ; nhiều cải tiến ; nhân viên ; phát kiến ; phát minh mới ; phát minh ; quá trình đổi mới ; sáng kiến ; sáng tạo và cách tân ; sáng tạo ; sức sáng tạo ; sự cách tân ; sự cách tân đó ; sự cái tiến này ; sự cái tiến ; sự cải cách ; sự cải tiến ; sự phát triển ; sự sáng tạo có tính ; sự sáng tạo ; sự đổi mới ; sự đổi mới đã ; sự đột phá ; tiến bộ ; tiến ; tạo ra sự đổi mới ; tạo ; về sự sáng tạo ; đổi mới thì ; đổi mới ;


May be synonymous with:

English English
innovation; invention
a creation (a new device or process) resulting from study and experimentation
innovation; conception; design; excogitation; invention
the creation of something in the mind
innovation; creation; foundation; founding; initiation; instauration; institution; introduction; origination
the act of starting something for the first time; introducing something new


May related with:

English Vietnamese
innovate
* nội động từ
- đưa vào những cái mới
- (+ in) tiến hành những đổi mới
* ngoại động từ
- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có sáng kiến dùng
innovation
* danh từ
- sự đưa vào những cái mới
- sáng kiến, điều mới đưa vào, cái mới, phương pháp mới
- sự tiến hành đổi mới, sự đổi mới
innovative
* tính từ
- có tính chất đổi mới; có tính chất là một sáng kiến
innovator
* danh từ
- người đưa vào những cái mới; người có sáng kiến về (cái gì)
- người tiến hành đổi mới
innovations
- (Econ) Phát kiến; sáng kiến
+ Thường được sử dụng thay cho từ phát minh và chỉ những tiến bộ về công nghệ trong quá trình sản xuất cũng như việc tạo ra những thuộc tính khác nhau và kết hợp các thuộc tính trong các sản phẩm có thể trao đổi được.
invention and innovation
- (Econ) Phát minh và phát kiến.
process innovation
- (Econ) Phát kiến về phuơng pháp (sản xuất).
+ Một thay đổi trong quan hệ giữa các tỷ lệ đầu vào của các yếu tố xản xuất một mức sản lượng nhất định.
product innovation
- (Econ) Phát kiến về sản phẩm.
+ Sự thay đổi của một doanh ghiệp đối với sản phẩm có thể bán được của nó và sự thay đổi đó có thể xuất hiện do một sự bổ sung về công nghệ, hoặc một sự thay đổi về các giá tương đối có thể là sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng.
innovational
- xem innovation
innovativeness
- xem innovative

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Vietnamese Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z .

Đây là việt phiên dịch tiếng anh. Bạn có thể sử dụng nó miễn phí. Hãy đánh dấu chúng tôi:
Tweet

Vietnamese Translator. English to Viet Dictionary and Translator. Tiếng Anh vào từ điển tiếng việt và phiên dịch. Formely VietDicts.com.
© 2015-2021. All rights reserved. Terms & Privacy - Sources