Sự nóng chảy là gì sự đông đặc là gì lấy ví dụ

Câu 1: Thế nào là sự nóng chảy, thế nào là sự đông đặc? Cho ví dụ? Trong thời gian nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ của vật như thế nào?

Sự nóng chảy
+ Sự nóng chảy là sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng.

Sự đông đặc:
+Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

Ví dụ:

Sự đông đặc: Cho nước vào ngăn đá (nước ở nhiệt độ dưới 0 độ C 1 tí)
Sự nóng chảy: Nước ở nhiệt độ 0 độ C bắt đầu tan chảy hoặc hình ảnh người thợ bạc nấu chảy kim loại

Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật không thay đổi.

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Sự nóng chảy
+ Sự nóng chảy là sự chuyển thể từ thể rắn sang thể lỏng.

Sự đông đặc:
+Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.

Ví dụ:

Sự đông đặc: Cho nước vào ngăn đá (nước ở nhiệt độ dưới 0 độ C 1 tí)
Sự nóng chảy: Nước ở nhiệt độ 0 độ C bắt đầu tan chảy hoặc hình ảnh người thợ bạc nấu chảy kim loại!