Sự khác nhau giữa môi trường và tài nguyên thiên nhiên

so sánh sự giống và khác nhau giữa môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trách Nhiệm của HS trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ?

Nêu một số hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? Những biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

Nêu 6 việc làm bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Theo em, mỗi học sinh trung học cơ sở cần làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên?

ví dụ về việc làm phá hoại tài nguyên thiên nhiên

Câu 1: Thế nào là môi trường? Thế nào là tài nguyên thiên nhiên?

Câu 2: Viết 1 đoạn văn ngắn nói lên cảm xúc của em về môi trường và thiên nhiên sau một chuyến tham quan, du lịch mà em từng đi.

môi trường là gì ? tài nguyên thiên nhiên là gì? mối quan hệ giữa môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trên đường đi học về em thấy có 1 người mang xác con mèo định vất xuống hồ nước bên đường .Trong tình huống trên em sẽ làm gì ? Nêu 4 việc làm của em nhằm góp phần bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

phân tích môi trường tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống con người

Video liên quan