stop-limit binance là gì

Lệnh stop-limit là gì?

Lệnh stop-limit là lệnh market có cả giá stop và giá limit. Khi đạt đến giá stop, lệnh limit sẽ được kích hoạt. Giá limit là mức giá cụ thể của lệnh limit mà giá stop kích hoạt.Sau khi đạt đến mức giá stop, lệnh limit sẽ ngay lập tức được đặt trên sổ lệnh.Giá stop và giá limit có thể giống nhau. Tuy nhiên, đối với lệnh bán, bạn nên đặt giá stop (giá kích hoạt) cao hơn một chút so với giá limit. Chênh lệch giá cho phép tạo khoảng an toàn về giá giữa thời điểm lệnh được kích hoạt và thời điểm lệnh được khớp.Đối với lệnh mua, hãy đặt giá stop của bạn thấp hơn một chút so với giá limit. Việc này cũng sẽ giảm bớt rủi ro lệnh không được khớp.Điều khoản và cơ chế SL (stop-limit)Giá stop: Khi giá tài sản đạt đến giá stop nhất định, lệnh stop-limit sẽ được thực hiện để mua hoặc bán tài sản ở một mức giá limit nhất định hoặc tốt hơn.Giá limit: Giá đã chọn (hoặc có thể tốt hơn) mà tại mức giá đó lệnh stop-limit được thực hiện.Số lượng: Số lượng tài sản mua hoặc bán trong lệnh stop-limit.Ví dụ thực tếGiá giao dịch cuối cùng của BNB là 498 BUSD và bạn cảm thấy có mức kháng cự xung quanh 500 BUSD.Nếu bạn cho rằng giá sẽ tăng cao hơn sau khi giá chạm đến mức kháng cự, bạn có thể đặt lệnh Stop-Limit để tự động mua thêm BNB với mức giá 502 BUSD. Bằng cách này, bạn sẽ không phải liên tục theo dõi diễn biến thị trường để chờ giá đạt được mức giá mục tiêu.Cách tạo lệnh stop-limitTiếp tục ví dụ trên, chúng ta sẽ xem xét một cách chính xác cách đặt lệnh stop-limit1. Chọn [Stop-limit] từ giao diện giao dịch để bắt đầu đặt lệnh.

2. Điền thông tin chi tiết về giá stop (giá kích hoạt), giá limit cho lệnh limit được kích hoạt và số lượng tiền mã hóa bạn muốn mua. Nhấp vào [Mua BNB] để xác nhận thông tin chi tiết về giao dịch.Trong ví dụ của chúng tôi, giá stop là 500 BUSD và giá limit là 502 BUSD.

3. Kiểm tra kỹ lệnh stop-limit trước khi nhấp vào xác nhận để gửi lệnh đến sàn giao dịch.

Xem lệnh stop-limit hiện cóSau khi gửi lệnh, bạn có thể tìm và xem lại các lệnh "stop-limit" hiện có trong mục [Lệnh đang mở]. Bạn có thể tìm thấy tab này ở cuối trang giao diện giao dịch.

Khi lệnh được thực hiện hoặc bị hủy, bạn có thể tìm thấy lịch sử đặt lệnh stop-limit trong [Lịch sử đặt lệnh].