Sóng điện từ truyền chậm nhất trong môi trường nào

Cho các môi trường và điều kiện dưới đây, sóng âm truyền chậm nhất trong môi trường

Cho các môi trường và điều kiện dưới đây, sóng âm truyền chậm nhất trong môi trường

A.  sắt.

B.  không khí ở 0oC.

C.  nước.

D.  không khí ở 25oC.

Đáp án   B Tốc độ truyền âm trong sắt là 5850  m/s, trong nước ở \(15^0\)C là 1500 m/s, trong không khí ở \(25^0C\) là 346 m/s, trong không khí ở \(0^0C\) là 331 m/s.

nguyễn văn bảo
moon giải kiểu này thì đúng thật chả bao giờ nhớ đk
Lê Vũ Minh Huy
B trả lời B :/
Lê văn Luyện
nên giải thích là V rắn> V lỏng > V khí. nhiệt độ càng cao thì tốc độ truyền âm càng tăng chứ cho số liệu ai nhớ đc