Sóng âm lần lượt truyền trong các môi trường kim loại nước và không khí tốc độ truyền âm có giá trị

Gọi v1, v2, v3 lần lượt là tốc độ truyền âm trong các môi trường nước, không khí và kim loại. Sắp xếp nào sau đây đúng?

Gọi v1, v2, v3 lần lượt là tốc độ truyền âm trong các môi trường nước, không khí và kim loại. Sắp xếp nào sau đây đúng?

A.  v1 > v2 > v3.

B.  v3 > v1 >v2.

C.  v2 > v1 >v3.

D.  v3 > v2 > v1.

Đáp án   B

Screenshot_12.png
Diệp Chi
tay nk hơn não
Đức Thắng
t6ouo
Quyết Tâm
ý mk là sóng điện từ thì ngược lại phải ko . thanks b
Nguyễn Thị Ánh Son LV 0, SP 0
Bạn có thể nói rõ hơn ý bạn là gì k?
- sóng cơ có vận tốc giảm dần khi truyền trong các môi trường rắn, lỏng, khi
- còn sóng điện từ có vận tốc lớn nhất = c = 3.10^8 khi truyền trong chân không
khi truyền trong các môi trường khác thì sóng điện từ có vận tốc v = c/n với n là chiết suất của môi trường đối với sóng điện từ đó
Quyết Tâm
tốc đô. gì thì ngược lại ak
Xem 1 trả lời