some party là gì - Nghĩa của từ some party

some party có nghĩa là

Được đưa ra như một giải thích về một chuyến thăm dài đến nhà vệ sinh, được thực hiện bởi một poo lộn xộn.

Thí dụ

Đó là một số bữa tiệc!Tôi phải mất nhiều thời gian để dọn dẹp mớ hỗn độn.