smalltown là gì - Nghĩa của từ smalltown

smalltown có nghĩa là

Hành động sống ở Connecticut và là một fan hâm mộ của New York Người khổng lồ mới

Ví dụ

Smalltown là một người hâm mộ của nhượng quyền tồi tệ nhất trong NFL.

smalltown có nghĩa là

Khi một người 30 tuổi mô tả BDSM đến 15 năm già

Ví dụ

Smalltown là một người hâm mộ của nhượng quyền tồi tệ nhất trong NFL.

smalltown có nghĩa là

Khi một người 30 tuổi mô tả BDSM đến 15 năm già

Ví dụ

Smalltown là một người hâm mộ của nhượng quyền tồi tệ nhất trong NFL.