Slide Tiếng Việt là gì

Nghĩa của từ slide - slide là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Danh từ
1. sự trượt
2. đường trượt trên tuyết
3. mặt nghiêng, ván trượt (để trượt hàng hóa...)
4. khe trượt; bộ phận trượt (trong máy)
5. bản kính mang vật (ở kính hiển vi)
6. bản kính dương (đèn chiếu)
7. (âm nhạc) luyến ngắt
Nội Động từ
slid
1. trượt, chuyển động nhẹ nhàng
2. lướt qua, đi lướt
3. đi qua, trôi qua
4. rơi vào, sa ngã
5. (âm nhạc) luyến
Ngoại Động từ
bỏ, thả, đẩy nhẹ, đẩy trượt