Shukla paksha vào tháng 4 năm 2023

Pradosh Vrat và Pradosh Vrat là một lễ ăn chay nổi tiếng của người Hindu được thực hiện để nhận được sự ban phước của Thần Shiva. Pradosh Vrat đến hai lần mỗi tháng, trên Krishna Paksha và Shukla Paksha. Điều này nhanh chóng được tổ chức vào ngày Trayodashi trên cả paksha. Nếu Pradosha nhanh rơi vào ngày thứ Hai thì nó được gọi là Soma Pradosham. Khi nó đến vào thứ ba, nó được gọi là Bhuma Pradosham và vào thứ bảy, nó được gọi là Shani Pradosham. Điều này nhanh chóng phụ thuộc vào thời điểm mặt trời lặn

Thời gian thờ cúng của Pradosh Vrat

Việc thờ thần Shiva ở Pradosh Vrat được thực hiện vào buổi tối, khoảng 45 phút trước khi mặt trời lặn và 45 phút sau khi mặt trời lặn.

Pradosh Vrat Date 2023 có những điều sau đây. -

Pradosh Vrat tithi vào tháng Giêng

Shukla Paksha Pradosh Vrat
Thứ tư, 04 Tháng một 2023
03 Tháng một 2023 tại 10. 02 chiều - 05 tháng 1 năm 2023 lúc 12. 01 giờ sáng

Krishna Paksha Pradosh Vrat
Thứ năm, 19 Tháng một 2023
19 Tháng Một 2023 lúc 01. 18 giờ chiều - 20 tháng 1 năm 2023 lúc 10. 00 giờ sáng

Pradosh Vrat tithi vào tháng Hai

Shukla Paksha Pradosh Vrat, Đạo sư Pradosh Vrat
Thứ năm, 02 Tháng hai 2023
02 Tháng hai 2023 lúc 04. 26 pm - 03 Tháng hai 2023 lúc 06. 58 giờ chiều

Krishna Paksha Pradosh Vrat và Shani Pradosh Vrat
Thứ bảy, 18 Tháng hai 2023
17 Tháng Hai 2023 lúc 11. 36 chiều - 18 tháng 2 năm 2023 lúc 08. 02 giờ chiều

Pradosh Vrat tithi vào tháng Ba

Shukla Paksha Pradosh Vrat và Shani Pradosh Vrat
Thứ bảy, 04 Tháng ba 2023
04 Tháng Ba 2023 lúc 11. 43 am - 05 March 2023 at 02. 07 giờ tối

Krishna Paksha Pradosh Vrat (Madhu Krishna Trayodashi), Ravi Pradosh Vrat
chủ nhật, 19 tháng ba 2023
19 Tháng Ba 2023 lúc 08. 07 am - 20 March 2023 at 04. 55 giờ sáng

Pradosh Vrat tithi vào tháng Tư

Shukla Paksha Pradosh Vrat
Thứ hai, 03 Tháng tư 2023
03 Tháng Tư 2023 lúc 06. 24 am - 04 April 2023 at 08. 05 giờ sáng

Krishna Paksha Pradosh Vrat
Thứ hai, 17 Tháng tư 2023
17 tháng 4 2023 lúc 03. 46 chiều - 18 tháng 4 năm 2023 lúc 01. 27 giờ tối

Pradosh Vrat tithi vào tháng Năm

Shukla Paksha Pradosh Vrat
Thứ tư, 03 Tháng năm 2023
02 Tháng Năm 2023 lúc 11. 18h - 03/05/2023 lúc 11. 50 giờ chiều

Krishna Paksha Pradosh Vrat
Thứ tư, 17 tháng năm 2023
16 Tháng Năm 2023 lúc 11. 36 chiều - 17 tháng 5 năm 2023 lúc 10. 28 giờ tối

Pradosh Vrat tithi vào tháng 6

Shukla Paksha Pradosh Vrat, Đạo sư Pradosh Vrat
Thứ năm, 01 Tháng sáu 2023
01 Tháng Sáu 2023 lúc 01. 39 chiều - 02 Tháng Sáu 2023 lúc 12. 48 giờ chiều

Krishna Paksha Pradosh Vrat, Đạo sư Pradosh Vrat
Thứ năm, 15 Tháng sáu 2023
15 tháng sáu 2023 lúc 08. 32 giờ sáng - 16 tháng 6 năm 2023 lúc 08. 40 giờ sáng

Pradosh Vrat tithi vào tháng 7

Shukla Paksha Pradosh Vrat
Thứ bảy, 01 Tháng bảy 2023
01 Tháng Bảy 2023 lúc 01. 17 giờ sáng - 01 tháng 7 năm 2023 lúc 11. 07 giờ tối

Krishna Paksha Pradosh Vrat và Shukra Pradosh Vrat
Thứ Sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2023
14 Tháng Bảy 2023 lúc 07. 17h - 15/07/2023 lúc 08. 33 giờ chiều

Shukla Paksha Pradosh Vrat và Ravi Pradosh Vrat
chủ nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2023
30 Tháng Bảy 2023 lúc 10. 34 giờ sáng - 31 tháng 7 năm 2023 lúc 07. 27 giờ sáng

Pradosh Vrat tithi vào tháng 8

Krishna Paksha Pradosh Vrat và Ravi Pradosh Vrat
chủ nhật, ngày 13 tháng 8 năm 2023
13 tháng tám 2023 lúc 08. 20 giờ sáng - 14 tháng 8 năm 2023 lúc 10. 25 giờ sáng

Shukla Paksha Pradosh Vrat
Thứ hai, 28 Tháng tám 2023
28 tháng 8 2023 lúc 06. 23h - 29/08/2023 lúc 02. 48 giờ chiều

Pradosh Vrat tithi vào tháng 9

Krishna Paksha Pradosh Vrat và Bhauma Pradosh Vrat
Thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023
11 tháng 9 2023 lúc 11. 52pm - 13 Tháng chín 2023 lúc 02. 21 giờ sáng

Shukla Paksha Pradosh Vrat
Thứ tư, ngày 27 tháng 9 năm 2023
27 Tháng Chín 2023 lúc 01. 46 giờ sáng - 27 tháng 9 năm 2023 lúc 10. 19 giờ tối

Pradosh Vrat tithi vào tháng 10

Krishna Paksha Pradosh Vrat
Thứ tư, ngày 11 tháng 10 năm 2023
11 tháng 10 2023 lúc 5. 37 chiều - 12 tháng 10 năm 2023 lúc 07. 54 giờ chiều

Shukla Paksha Pradosh Vrat, Đạo sư Pradosh Vrat
Thứ năm, 26 Tháng mười 2023
26 tháng 10 2023 lúc 09. 44 giờ sáng - 27 tháng 10 năm 2023 lúc 06. 57 giờ sáng

Pradosh Vrat tithi vào tháng 11

Krishna Paksha Pradosh Vrat (Dhanatrayodashi) và Shukra Pradosh Vrat
Thứ sáu, ngày 10 tháng 11 năm 2023
10 tháng 11 2023 lúc 12. 36 chiều - 11 tháng 11 năm 2023 lúc 01. 58 giờ tối

Shukla Paksha Pradosh Vrat, Shukra Pradosh Vrat
Thứ sáu, ngày 24 tháng 11 năm 2023
24 tháng 11 2023 lúc 07. 07 pm - 25 tháng 11 năm 2023 lúc 05. 22 giờ tối

Pradosh Vrat tithi vào tháng 12

Krishna Paksha Pradosh Vrat và Ravi Pradosh Vrat
Chủ nhật, ngày 10 tháng 12 năm 2023
10 tháng 12 2023 lúc 7. 13 giờ sáng - 11 tháng 12 năm 2023 lúc 07. 10 giờ sáng

Shukla Paksha Pradosh Vrat và Ravi Pradosh Vrat
chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2023
24 tháng 12 2023 lúc 06. 24 giờ sáng - 25 tháng 12 năm 2023 lúc 05. 55 giờ sáng

Câu hỏi thường gặp (S)


Khi nào là Pradosh Vrat vào tháng 7 năm 2023?

Shukla Pradosh Vrat trong tháng 7 là vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023, Tithi sẽ bắt đầu lúc 10. 34 giờ sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2023 và kết thúc lúc 07 giờ. 27 giờ sáng ngày 31 tháng 7 năm 2023

Theo lịch Hindu, ngày thứ mười ba được gọi là Trayodashi. Khayodashi rơi vào cả Shukla Paksha và Krishna Paksha. Khayodashi đến hai lần một tháng. Khayodashi có ý nghĩa đặc biệt riêng trong Ấn Độ giáo. Dhanteras nổi tiếng rơi xuống Trayodashi Tithi là. Thần Shiva được thờ trên Trayodashi. Pradosh fast được quan sát trên Trayodashi hoàn toàn dành riêng cho Chúa Shiva

Ngày nào tốt vào tháng 4 năm 2023?

Nó rơi vào thời gian Krishna Paksha vào ngày thứ 8 (Ashtami Tithi) và được quan sát vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, trong tháng Vaishakha. Những người sùng đạo nhanh chóng, cầu nguyện và chuẩn bị prasad đặc biệt để làm hài lòng Chúa Kaal Bhairav.

Ngày Shukla Paksha là gì?

Khoảng thời gian giữa trăng non và trăng tròn được gọi là Shukla Paksha. 15 ngày sau trăng non được gọi là Shukla Paksha. Ngay ngày hôm sau sau ngày trăng non, mặt trăng bắt đầu mọc và đêm tối bắt đầu tỏa sáng dưới ánh trăng.

Ai là paksha vào ngày 4 tháng 4 năm 2023?

AAJ KA PANCHANG, 04 THÁNG 4 NĂM 2023. Panchang cho thứ Ba này sẽ biểu thị Trayodashi và Chaturdashi Tithi của Shukla Paksha theo tháng Magha theo lịch Hindu. Theo Drik Panchang, những người theo đạo Hindu sẽ tổ chức lễ hội tôn giáo Mahavir Swami Jayanti vào ngày này.

Shukla Paksha của một tháng là gì?

Shukla Paksha (thời kỳ Trăng Sáp) là khoảng thời gian 15 ngày, bắt đầu sau ngày Amavasya (Trăng non) và lên đến đỉnh điểm là ngày Purnima (Trăng tròn) và được coi là tốt lành vì thuận lợi cho sự phát triển hoặc mở rộng trên mọi bình diện của sự tồn tại. e. Máy bay tinh thần, thể chất và tinh thần.