Seesaw đọc Tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ seesaw tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm seesaw tiếng Anh seesaw
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ seesaw

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

seesaw tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ seesaw trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ seesaw tiếng Anh nghĩa là gì.

seesaw /'si:sɔ:/


Thuật ngữ liên quan tới seesaw

 • endotheliomas tiếng Anh là gì?
 • fission tiếng Anh là gì?
 • goshaw tiếng Anh là gì?
 • finite state machine tiếng Anh là gì?
 • unfrequent tiếng Anh là gì?
 • twist tiếng Anh là gì?
 • penguin tiếng Anh là gì?
 • packing-house tiếng Anh là gì?
 • inviolableness tiếng Anh là gì?
 • usergroup tiếng Anh là gì?
 • Keynesian Growth Theory tiếng Anh là gì?
 • deduces tiếng Anh là gì?
 • initiative tiếng Anh là gì?
 • surmounts tiếng Anh là gì?
 • self-important tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của seesaw trong tiếng Anh

seesaw có nghĩa là: seesaw /'si:sɔ:/*  danh từ- ván bập bênh (trò chơi của trẻ em)- trò chơi bập bênh=to play [at] seesaw+ chơi bập bênh- động tác đẩy tới kéo lui, động tác kéo cưa, tình trạng cò cưa*  tính từ- đẩy tới, kéo lui, cò cưa=seesaw motion+ chuyển động cò cưa- dao động, lưỡng lự, không kiên định=seesaw policy+ chính sách không kiên định*  phó từ- đẩy tới, kéo lui, cò cưa!to go seasaw- lắc lư, lui tới*  nội động từ- chơi bập bênh- bập bênh, đẩy tới, kéo lui, cò cưa- lưỡng lự, dao động

Đây là cách dùng seesaw tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ seesaw tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh