Scrambled là gì

Nghĩa của từ scrambling - scrambling là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
        Danh từ
 (vô tuyến) sự xáo trộn âm
 cuộc đua mô tô trên đất gồ ghề