Sacked là gì

Nghĩa là gì: sacked

sack /sæk/

 • danh từ
 • bao tải
 • a sack of flour: bao bột
 • áo sắc (một loại áo choàng của đàn bà)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (từ lóng) cái giường
 • to gets the sack
 • bị đuổi, bị thải, bị cách chức
 • to give somebody the sack
 • đuổi, (thải, cách chức) người nào
 • ngoại động từ
 • đóng vào bao tải
 • (thông tục) thải, cách chức
 • (thông tục) đánh bại, thắng
 • danh từ
 • sự cướp phá, sự cướp giật
 • ngoại động từ
 • cướp phá, cướp bóc, cướp giật
 • danh từ
 • (sử học) rượu vang trắng (Tây ban nha)

Video liên quan