Sách Toán lớp 3 trang 176

Bài 1, 2, 3, 4 trang 176 (Ôn tập về giải toán - tiếp theo) SGK Toán 3

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
  • Bài 1
  • Bài 2
  • Bài 3
  • Bài 4
Bài khác

Bài 1

Một sợi dây dài 9135cm được cắt thành hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài bằng \(\frac{1}{7}\)chiều dài sợi dây. Tính chiều dài mỗi đoạn dây ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

- Độ dài đoạn thứ nhất bằng độ dài sợi dây chia cho 7.

- Độ dài đoạn thứ hai bằng độ dài sợi dây trừ đi độ dài đoạn thẳng thứ nhất.

Giải chi tiết:

Độ dài đoạn dây thứ nhất là:

9135 : 7 = 1305 (cm)

Độ dài đoạn dây thứ hai là:

9135 1305 = 7830 (cm)

Đáp số: Đoạn thứ nhất: 1305m; đoạn thứ hai: 7830 cm.

Bài 2

Người ta dự định chuyển 15 700 kg muối lên miền núi bằng 5 xe tải chở đều nhau, đợt đầu có 2 xe đã lên đường. Hỏi đợt đầu chở được bao nhiêu ki-lô-gam muối ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

5 xe: 15 700kg

2 xe: ?kg

- Tìm một xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam muối.

- Tìm hai xe chở được bao nhiêu ki-lô-gam muối.

Giải chi tiết:

Mỗi xe tải chở được số ki-lô-gam muối là:

15 700 : 5 = 3140 (kg)

Đợt đầu đã chuyển số ki-lô-gam muối là:

3140 x 2 = 6280 (kg)

Đáp số: 6280 kg.

Bài 3

Có 42 cái cốc như nhau được xếp vào 7 hộp. Hỏi có 4572 các cốc cùng loại thì xếp được vào bao nhiêu hộp như thế ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

42 cái cốc : 7 hộp

4572 cái cốc : ? hộp

- Tìm mỗi hộp có bao nhiêu cái cốc.

- Tìm số hộp bằng cách lấy 4572 chia cho số vừa tìm được ở bước trên.

Giải chi tiết:

Số cốc đựng trong mỗi hộp là:

42 : 7 = 6 (cốc)

Số hộp để đựng hết 4572 cốc là:

4572 : 6 = 762 (hộp)

Đáp số: 762 hộp.

Bài 4

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Biểu thức 4 + 16 x 5 có giá trị là:

A.100 B. 320 C.84 D. 94

b) Biểu thức 24 : 4 x 2 có giá trị là:

A.3 B.12 C.4 D.48

Phương pháp giải:

- Biểu thức có phép tính nhân và phép tính cộng thì tính giá trị của phép nhân trước rồi đến phép cộng.

- Biểu thức có phép tính nhân và chia thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

Giải chi tiết:

a) Ta có: 4 + 16 x 5 = 4 + 80 = 84

Khoanh vào chữ C.

b) Ta có: 24 : 4 x 2 = 6 x 2 = 12

Khoanh vào chữ B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay
Báo lỗi - Góp ý