Sách giáo khoa Toán lớp 12 online

Home                Lớp Học                Lớp 12

Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12

by Ban Biên Tập

 • 3 năm ago
Sách giáo khoa Toán lớp 12 online

Share on FacebookShare on Twitter

Giới Thiệu Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12

Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành .Sách gồm bốn phần tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập giải tích

Sách giáo khoa Giải tích 12 cơ bản (SGK GT 12 CB) gồm 164 trang do nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, đây là cuốn SGK Giải tích 12 chính thống được dành cho học sinh khối 12. Sách được sử dụng cho giáo viên giảng dạy và học sinh học tập tại các trường THPT và cơ sở giáo dục trên toàn quốc với các kiến thức Toán căn bản mà mọi học sinh lớp 12 cần có. Sách còn giúp bạn đọc tra cứu các kiến thức chuẩn Giải tích 12.

Mục lụcSách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12 :

 • CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
 • Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
 • Bài 2. Cực trị của hàm số
 • Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 • Bài 4. Đường tiệm cận
 • Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
 • Ôn tập Chương I  Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm sô
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương I  Giải Tích 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương I  Giải Tích 12
 • CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT
 • Bài 1. Lũy thừa
 • Bài 2. Hàm số lũy thừa
 • Bài 3. Lôgarit
 • Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 • Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 • Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
 • Ôn tập Chương II  Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương II  Giải Tích 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương II  Giải Tích 12
 • CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM  TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
 • Bài 1. Nguyên hàm
 • Bài 2. Tích phân
 • Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.
 • Ôn tập Chương III  Nguyên hàm  Tích phân và ứng dụng
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương III  Giải Tích 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương III  Giải Tích 12
 • CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC
 • Bài 1. Số phức
 • Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
 • Bài 3. Phép chia số phức
 • Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
 • Ôn tập Chương IV  Số phức
 • Đề kiểm tra 15 phút  Chương IV  Giải tích 12
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết)  Chương IV  Giải Tích 12
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM  GIẢI TÍCH 12

Đọc Online Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12

Đọc Onine

Download Ebook Sách Giáo Khoa Giải Tích Lớp 12

Download PDF

 • Categories: Sách Giáo Khoa Lớp 12
Sách giáo khoa Toán lớp 12 online

Sách Giáo Khoa Công Nghệ Lớp 12                                                                    By Quỳnh Hương                                    19/02/2021

Sách giáo khoa Toán lớp 12 online

Sách Giáo Khoa Giải Tích 12 Nâng Cao                                                                    By Quỳnh Hương                                    19/02/2021

Sách giáo khoa Toán lớp 12 online

Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao                                                                    By Quỳnh Hương                                    19/02/2021

Sách giáo khoa Toán lớp 12 online

Thiết Kế Bài Giảng Vật Lý 12                                                                    By Quỳnh Hương                                    19/02/2021

Sách giáo khoa Toán lớp 12 online

Sách Giáo Khoa Ngữ Văn Lớp 12 Nâng Cao                                                                    By Ban Biên Tập                                    19/02/2021

Sách giáo khoa Toán lớp 12 online

Sách Giáo Viên Hình Học Lớp 12 Nâng Cao                                                                    By Ban Biên Tập                                    19/02/2021

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sách giáo khoa Toán lớp 12 online