sách giáo khoa lớp 11 năm 2021-2022

Bộ Sách giáo khoa lớp 11 - cơ bản (năm học 2020 - 2021) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam không thay đổi so với bộ sách giáo khoa năm học 2019 - 2020). Được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tái bản lại lần thứ 12. Bộ sách gồm 25 quyển (gồm Sách giáo khoa và Bài tập). - Cty hát hành: Nhà xuất bản Giáo dục -  Khổ: 17 x 24cm -  Tác giả: Nhiều tác giả -  Nhà xuất bản: Nhà Xuất bản Giáo Dục Việt Nam - Năm xuất bản: 2020 -  Số trang: 3156 trang 1. Đại số và giải tích 11  11,000 2. Hình học 11 . 8,000 3. Vật lý 11 ..... 17,000 4. Hóa học 11 .... 18,000 5. Sinh học 11 ... 16,000 6. Công nghệ 11 ...... 14,000 7. Ngữ văn  11 - tập 1 ..... 13,000 8. Ngữ văn  11 - tập 2 .............. 8,000 9. Lịch sử 11 ..... 12,000 10. Địa lý 11 ...... 10,000 11. Giáo dục công dân 11 ............ 7,000 12. Tin học 11 .. 9,000 13. Tiếng anh 11 .............. 16,000 14. Bài tập đại số & giải tích 11 ............. 23,000 15. Bài tập hình học 11 ........... 21,000 16. Bài tập vật lí 11 .......... 18,000 17. Bài tập hóa học 11 ............ 19,000 18. Bài tập sinh học 11 ............ 11,000 19. Bài tập địa lí 11 ............... 9,500 20. Bài tập tin học 11 ................ 8,200 21. Bài tập ngữ văn 11 - tập 1 ................ 9,800 22. Bài tập ngữ văn 11 - tập 2 ................ 8,400 23. Bài tập lịch sử 11 ...... 13,500 24. Bài tập tiếng anh 11 ............. 14,500 25. Giáo dục Quốc phòng và An ninh 11 ........................................................... 10.000 CỘNG: .......  324,900

Giao hàng nhanh,dịch bệnh vậy mình tưởng là cả tuần mới có ai dè mới 2 ngày có rồi, gói hàng rất cẩn thận, đầu đủ sách, rất đáng tiền mua.

giao hàng nhanh, gói hàng rất kỹ, không bị hư, giao đúng sách sẽ ủng hộ tiếp

Sách hơi cũ ấy nhở jdjsoeihdnxnakaolansbdeksbdefjiwkhdb