Sách Địa lý lớp 6 Tập 2

Giải bài tập Địa Lí lớp 6 Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo ngắn gọn, hay nhất

Theo kế hoạch đổi mới chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo dục & Đào tạo, bước sang năm 2021 khối lớp 6 sẽ bắt đầu với chương trình sách mới với 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục; Cánh diều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Nhằm mục đích giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Địa Lí lớp 6, đội ngũ Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm của VietJack đang gấp rút biên soạn lời giải bài tập Địa Lí lớp 6 của cả 3 bộ sách chi tiết. Mời các bạn đón xem!

 • Mục lục Giải bài tập Địa Lí lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Mục lục Giải bài tập Địa Lí lớp 6 - Cánh diều

Để học tốt Địa Lí lớp 6, loạt bài Soạn, Giải bài tập, trả lời câu hỏi sgk Địa Lí 6 giúp bạn học tốt môn Địa Lí 6.

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 6 - sách Kết nối tri thức

 • Bài mở đầu

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

 • Bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí
 • Bài 2: Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ
 • Bài 3: Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ
 • Bài 4: Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
 • Bài 5: Lược đồ trí nhớ

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh của hệ mặt trời

 • Bài 6: Trái Đất trong hệ Mặt Trời
 • Bài 7: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
 • Bài 8: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả
 • Bài 9: Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

 • Bài 10: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo
 • Bài 11: Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
 • Bài 12: Núi lửa và động đất
 • Bài 13: Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản
 • Bài 14: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

 • Bài 15: Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió
 • Bài 16: Nhiệt độ không khí. Mây và mưa
 • Bài 17: Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu
 • Bài 18: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

 • Bài 19: Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước
 • Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà
 • Bài 21: Biển và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

 • Bài 22: Lớp đất trên Trái Đất
 • Bài 23: Sự sống trên Trái Đất
 • Bài 24: Rừng nhiệt đới
 • Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất
 • Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

Chương 7: Con Người và thiên nhiên

 • Bài 27: Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới
 • Bài 28: Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên
 • Bài 29: Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững
 • Bài 30: Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 6 - sách Cánh diều

 • Bài mở đầu: Tại sao cần học Địa Lí?

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

 • Bài 1: Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí cảu một địa điểm trên bản đồ
 • Bài 2: Các yếu tố cơ bản của bản đồ
 • Bài 3: Lược đồ trí nhớ
 • Bài 4: Thực hành: Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh trong hệ Mặt Trời

 • Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất
 • Bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí
 • Bài 7: Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí
 • Bài 8: Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo cảu Trái Đất. Vỏ Trái Đất

 • Bài 9: Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất
 • Bài 10: Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
 • Bài 11: Các dạng địa hình chính. Khoáng sản
 • Bài 12: Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

 • Bài 13: Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió
 • Bài 14: Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu
 • Bài 15: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
 • Bài 16: Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

 • Bài 17: Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất
 • Bài 18: Sông. Nước ngầm và băng hà
 • Bài 19: Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
 • Bài 20: Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

 • Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất
 • Bài 22: Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới
 • Bài 23: Thực hành: Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

 • Bài 24: Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới
 • Bài 25: Con người và thiên nhiên
 • Bài 26: Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

Mục lục Giải bài tập Địa Lí 6 - sách cũ

Chương 1: Trái Đất

 • Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
 • Bài 2: Bản đồ. Cách vẽ bản đồ
 • Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
 • Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
 • Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
 • Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
 • Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả
 • Bài 8: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời
 • Bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
 • Bài 10: Cấu tạo bên trong của Trái Đất
 • Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Quảng cáo

Chương 2: Các thành phần tự nhiên của Trái Đất

 • Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
 • Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất
 • Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo)
 • Bài 15: Các mỏ khoáng sản
 • Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
 • Bài 17: Lớp vỏ khí
 • Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
 • Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
 • Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
 • Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
 • Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất
 • Bài 23: Sông và hồ
 • Bài 24: Biển và đại dương
 • Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
 • Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
 • Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Địa Lí 6 khác:

 • Giải bài tập Địa Lí 6 (ngắn nhất)
 • Lý thuyết & Trắc nghiệm Địa Lí 6
 • Giải Tập bản đồ Địa Lí 6
 • Giải vở bài tập Địa Lí 6
 • Giải Sách bài tập Địa Lí 6
 • Top 24 Đề thi Địa Lí 6 có đáp án

Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 6 có đáp án

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000  VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000  VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000  VNĐ                                                                                                                 xem tất cả

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 6 | Để học tốt Địa Lí 6 được biên soạn bám sát nội dung sách giáo khoa Địa Lí lớp 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.