Sách Địa 11 PDF

Sách Giáo Khoa Địa Lí 11

Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11 được bộ Giáo Dục và Đào Tạo biên soạn và phát hành. Sách gồm hai phần :Khái quát nền kinh tế thế giới-xã hội thế giới và Địa lý khu vực và quốc gia cung cấp đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý

Mục lục Sách Giáo Khoa Địa Lí Lớp 11 :
A  KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ  XÃ HỘI THẾ GIỚI

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế  xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế.
Bài 3. Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu.
Bài 4. Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
Tiết 1. Một số vấn đề của châu Phi
Tiết 2. Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
B  ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA

Bài 6. Hợp chủng quốc Hoa Kì
Tiết 1: Tự nhiên và dân cư  Hoa Kì
Tiết 2. Kinh tế  Hoa Kì
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
Bài 7. Liên minh châu Âu (EU)
Tiết 1. EU  Liên minh khu vực lớn trên thế giới
Tiết 2. EU  Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
Tiết 4. Cộng hòa liên bang Đức
Bài 8. Liên bang Nga
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội  Liên bang Nga
Tiết 2. Kinh tế  Liên Bang Nga
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga
Bài 9. Nhật Bản  Địa lí 11
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế  Nhật Bản
Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế  Nhật Bản
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
Bài 10. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế  Trung Quốc
Tiết 2. Kinh tế  Trung Quốc
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
Bài 11. Khu vực Đông Nam Á
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội  Đông Nam Á
Tiết 2. Kinh tế  Đông Nam Á
Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Tiết 4. Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
Bài 12. Ô-xtrây-li-a
Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a
Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô- xtrây- li- a

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Sách Địa 11 PDF