Queo lại là gì

Thông tin thuật ngữ quẹo tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm  sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe).

Định nghĩa - Khái niệm

quẹo tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ quẹo trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ quẹo trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ quẹo nghĩa là gì.Thuật ngữ liên quan tới quẹo

 • dữ tợn Tiếng Việt là gì?
 • Tân Thái Tiếng Việt là gì?
 • khíu Tiếng Việt là gì?
 • the thé Tiếng Việt là gì?
 • dột Tiếng Việt là gì?
 • lớp lang Tiếng Việt là gì?
 • Chiềng Khoang Tiếng Việt là gì?
 • thị tộc Tiếng Việt là gì?
 • hậu quả Tiếng Việt là gì?
 • Thái Trị Tiếng Việt là gì?
 • nào là Tiếng Việt là gì?
 • Nghiêu hoa Tiếng Việt là gì?
 • áo mưa Tiếng Việt là gì?
 • cao cường Tiếng Việt là gì?
 • Tứ Khoa Tiếng Việt là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của quẹo trong Tiếng Việt

quẹo có nghĩa là: - I t. Bị làm cho cong hẳn về một bên, gần như gập lại. Cái đinh quẹo. Bẻ quẹo. Ngã quẹo chân.. - II đg. (ph.). Ngoặt, rẽ sang một phía khác. Xe  sang phải. Khúc sông quẹo.

Đây là cách dùng quẹo Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ quẹo là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Queo lại là gì