Quang tâm của thấu kính là gì

Quang tâm là gì ? Tiêu cự là gì? Tiêu điểm là gì?

- Quang tâm O của thấu kínhlà điểm mà mọi tia sáng tới điểm này đều truyền thẳng, không đổi hướng.

- Tiêu điểm F của thấu kính là điểm mà chùm tia tới song song trục chính của thấu kính cho chùm tia ló hội tụ tại điểm này.

-Tiêu cự f là khoảng cách từ quang tâm O tới tiêu điểm F (OF = OF' = f) của thấu kính.

Đáp án:

Giải thích các bước giải: