Powerpoint nghĩa là gì

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Tổng quan

Với PowerPoint trên PC, máy Mac hoặc thiết bị di động, bạn có thể:

Tạo bản trình bày từ đầu hoặc từ mẫu.

Thêm văn bản, hình ảnh, hình vẽ và video.

Chọn ra một thiết kế chuyên nghiệp với PowerPoint Designer.

Thêm chuyển tiếp, hoạt hình và chuyển động điện ảnh.

Lưu vào OneDrive, để có thể truy nhập bản trình bày của bạn từ máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại.

Chia sẻ công việc của bạn và làm việc với những người khác, bất kể họ ở đâu.

Bạn muốn xem thêm?

Trợ giúp về PowerPoint

Có gì mới trong PowerPoint for Windows

Hướng dẫn Nhanh về Office