2 phút đọc

Phòng Nội vụ tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ Tiếng Anh bộ nội vụ Hình ảnh cho thuật ngữ bộ nội v
Phòng Nội vụ tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ Tiếng Anh

phát âm ngoại ngữ

bộ nội vụ

Hình ảnh cho thuật ngữ bộ nội vụ Ministry of Home Affairs                                    
                                   Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan tới Bộ Nội vụ tiếng Anh

 • Committee for Ethnic Affairs tiếng Anh là gì?
 • Minister of Agriculture and Rural Development tiếng Anh là gì?
 • Deputy Director General tiếng Anh là gì?
 • Member of the Peoples Committee tiếng Anh là gì?
 • Tiền lương tiếng Anh là gì?
 • Giấy khám sức khỏe tiếng Anh là gì?
 • Ngày nghỉ bù tiếng Anh là gì?
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếng Anh là gì?
 • Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếng Anh là gì?
 • Phòng tiếng Anh là gì?                              Chủ đề Chủ đề Hành chính

Định nghĩa - Khái niệm

Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì?

Bộ Nội vụ tiếng Anh có nghĩa là Ministry of Home Affairs

 • Bộ Nội vụ tiếng Anh có nghĩa là Ministry of Home Affairs
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Ministry of Home Affairs Tiếng Anh là gì?

Ministry of Home Affairs Tiếng Anh có nghĩa là Bộ Nội vụ tiếng Anh.

Ý nghĩa - Giải thích

Bộ Nội vụ tiếng Anh

Đây là cách dùng Bộ Nội vụ tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì? (hay giải thích Ministry of Home Affairs nghĩa là gì?) . Định nghĩa Bộ Nội vụ tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Bộ Nội vụ tiếng Anh / Ministry of Home Affairs. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Video liên quan