Phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát

Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. B. C.

Phát biểu nào sau đây là không đúng? A. B. C.

A.  Điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

B.  Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức điện là các đường cong kín.

C.  Từ trường tĩnh là từ trường do nam châm vĩnh cửu đứng yên sinh ra.

D.  Từ trường xoáy là từ trường có các đường sức từ là các đường cong kín

Đáp án   C

Phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát
Neu_khong_phai_la_em
từ trường luôn là từ trường xoáy!! ko có từ trường tĩnh!!! . 28/1/2013
Phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát
Trần Giang
KHÔNG có Khái niệm TỪ TRƯỜNG XOÁY. Gõ thiếu . 2/1/2013
Phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát
Trần Giang
Câu D sai mà Bảo là không có khái niệm TỪ TRƯỜNG mà . 2/1/2013
Phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát
null
C đúng chứ; A sai nặng còn j . 16/5/2011
Phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát
Nguyễn Phú Quốc
A sai ô cực nữa mà. Mà C sai tại sao. Đời ơi!!!!!!!!!!! . 15/4/2011
Phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát
Nguyễn Ngọc Thắng
Từ trường bố ơi !Điện trường gì ở đây . 15/4/2011
Phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát
Nguyễn Văn Ninh
sai vì điện trường tĩnh sinh ra bởi các điện tích đứng yên :x . 29/3/2011
Phát biểu nào sau đây không đúng điện trường tĩnh là điện trường có các đường sức điện xuất phát
luu van tuong
KP_1993 3 cau kia dung suy ra no sai . 6/3/2011

Xem thêm  bình luận (2/10)          Viết bình luận