Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Phát biểu nào sau đây đúng ? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

Phát biểu nào sau đây đúng ? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

A.  Nằm theo hướng của lực từ

B.  Ngược hướng với đường sức từ

C.  Nằm theo hướng của đường sức từ

D.  Ngược hướng với lực từ

Đáp án   A

10e.png
Nguyễn Thanh Tuyền LV 0, SP 0
hihi
Phạm Thị Ngọc Mai
Ok, cảm ơn cậu nha!!!
Anhhoang Nguyen LV 0, SP 100
cac
Thích . 205 ngày trước
Nguyễn Thu Huyền
khi nói cảm ứng từ thì hiểu là có cả vector nữa nha đó là gọi quen thế thôi
Phạm Thị Ngọc Mai
Cho e hỏi cảm ứng từ đặt tại 1 điểm trong từ trường thì tương đương với vecto cảm ứng từ ạ? Hay nó chỉ là độ lớn của cảm ứng từ thôi?
Đoàn Quang Minh
+ Ta có : Vectơ cảm ứng từ
Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là vt B
+ Vectơ cảm ứng từ vt B tại một điểm :
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;
- Có độ lớn bằng: B= F/Il
=> C
Đoàn Quang Minh
- Bài này đáp án C đó e nha :
+ Ta có : Vectơ cảm ứng từ
Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là vt B
+ Vectơ cảm ứng từ vt B tại một điểm :
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;
- Có độ lớn bằng: B= F/Il
nguyen thi quynh trang
mod sửa key
Nguyễn Thị Nga
đáp án là C mà có trong đề thử nghiệm của Bộ mà
Vi Đức Hưng
A
TT MADRID
câu này là câu trong đề bộ ... chọn C sai
GIÁP VĂN HIẾU
c nhé m.n lên google tìm
Đoàn Quang Minh
- Bài này đáp án C đó e nha :
+ Ta có : Vectơ cảm ứng từ
Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là vt B
+ Vectơ cảm ứng từ vt B tại một điểm :
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;
- Có độ lớn bằng: B= F/Il
Sương Min
C chứ nhể
Đoàn Quang Minh
+ Ta có : Vectơ cảm ứng từ
Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là vt B
+ Vectơ cảm ứng từ vt B tại một điểm :
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;
- Có độ lớn bằng: B= F/Il
Triệu Vân LV 0, SP 0
Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua có phương vuông góc với B và I nhé! Câu A chắc chắn sai! Theo Mình C nhé. Mình giải thích ở phần trên r đó!
ke vo danh vip
A đúng nhé
Nguyên Ánh Tuyết
câu này đáp án là gì ạ ?
Triệu Vân LV 0, SP 0
Ta có:
+Chiều của đường sức từ tại 1 điểm là chiều của từ trường tại điểm đó
+Chiều của vecto cảm ứng từ tại 1 điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó
=> Chiều của cảm ứng từ tại 1 điểm trùng với hướng của đường sức từ tại điểm đó
=> C
Trần Gia Long
sao lại là A đc ạ?