Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Phát biểu nào sau đây đúng ? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

Phát biểu nào sau đây đúng ? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm

A.  Nằm theo hướng của lực từ

B.  Ngược hướng với đường sức từ

C.  Nằm theo hướng của đường sức từ

D.  Ngược hướng với lực từ

Đáp án   A

Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Nguyễn Thanh Tuyền LV 0, SP 0
hihi
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Phạm Thị Ngọc Mai
Ok, cảm ơn cậu nha!!!
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Anhhoang Nguyen LV 0, SP 100
cac
Thích . 205 ngày trước
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Nguyễn Thu Huyền
khi nói cảm ứng từ thì hiểu là có cả vector nữa nha đó là gọi quen thế thôi
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Phạm Thị Ngọc Mai
Cho e hỏi cảm ứng từ đặt tại 1 điểm trong từ trường thì tương đương với vecto cảm ứng từ ạ? Hay nó chỉ là độ lớn của cảm ứng từ thôi?
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Đoàn Quang Minh
+ Ta có : Vectơ cảm ứng từ
Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là vt B
+ Vectơ cảm ứng từ vt B tại một điểm :
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;
- Có độ lớn bằng: B= F/Il
=> C
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Đoàn Quang Minh
- Bài này đáp án C đó e nha :
+ Ta có : Vectơ cảm ứng từ
Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là vt B
+ Vectơ cảm ứng từ vt B tại một điểm :
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;
- Có độ lớn bằng: B= F/Il
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
nguyen thi quynh trang
mod sửa key
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Nguyễn Thị Nga
đáp án là C mà có trong đề thử nghiệm của Bộ mà
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Vi Đức Hưng
A
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
TT MADRID
câu này là câu trong đề bộ
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
... chọn C sai
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
GIÁP VĂN HIẾU
c nhé m.n lên google tìm
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Đoàn Quang Minh
- Bài này đáp án C đó e nha :
+ Ta có : Vectơ cảm ứng từ
Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là vt B
+ Vectơ cảm ứng từ vt B tại một điểm :
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;
- Có độ lớn bằng: B= F/Il
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Sương Min
C chứ nhể
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Đoàn Quang Minh
+ Ta có : Vectơ cảm ứng từ
Người ta biểu diễn cảm ứng từ bằng một vectơ gọi là vectơ cảm ứng từ, ký hiệu là vt B
+ Vectơ cảm ứng từ vt B tại một điểm :
- Có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó;
- Có độ lớn bằng: B= F/Il
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Triệu Vân LV 0, SP 0
Lực từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện chạy qua có phương vuông góc với B và I nhé! Câu A chắc chắn sai! Theo Mình C nhé. Mình giải thích ở phần trên r đó!
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
ke vo danh vip
A đúng nhé
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Nguyên Ánh Tuyết
câu này đáp án là gì ạ ?
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Triệu Vân LV 0, SP 0
Ta có:
+Chiều của đường sức từ tại 1 điểm là chiều của từ trường tại điểm đó
+Chiều của vecto cảm ứng từ tại 1 điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó
=> Chiều của cảm ứng từ tại 1 điểm trùng với hướng của đường sức từ tại điểm đó
=> C
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Phát biểu nào dưới đây là đúng cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
Trần Gia Long
sao lại là A đc ạ?