Penalty nghĩa là gì

Nghĩa của từ penalties - penalties là gì

Dịch Sang Tiếng Việt:
     
       danh từ
(số nhiều penalties)
1. hình phạt, tiền phạt
2. (thể dục, thể thao) quả phạt đền (bóng đá)
3. (định ngữ), (thể dục, thể thao) phạt đền