1 phút đọc

Okay then là gì

Ý nghĩa của từ ok then là gì: ok then nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ok then Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ok then mình Có thể hiểu cụm từ "ok then" q
Okay then là gì

Ý nghĩa của từ ok then là gì:  ok then nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ok then Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ok then mình Có thể hiểu cụm từ "ok then" qua ví dụ
Ví dụ 1: Ok then what? Do they pay off the money they owe? (Ừ sau đó thì sao? Họ có trả hết số tiền họ đã nợ không?)
Ví dụ 2: I said "ok, then what happened?". (Tôi đã nói "được rồi, sau đó có chuyện gì?)

Video liên quan