1 phút đọc

Ở sâu bướm giai đoạn nào phá hoại mùa màng nhiều nhất

giai đoạn tiến hóa thành sâu vì chúng cần nguồn dinh dưỡng lớn để khi (ngủ đông) hay phát triển thành kén và thành bướm thời gian là sâu chúng sẻ ăn nhiều loại cải cây,,,,........
Ở sâu bướm giai đoạn nào phá hoại mùa màng nhiều nhất

giai đoạn tiến hóa thành sâu vì chúng cần nguồn dinh dưỡng lớn để khi (ngủ đông) hay phát triển thành kén và thành bướm thời gian là sâu chúng sẻ ăn nhiều loại cải cây,,,,........ sẽ ảnh hưởng đến mùa màngGiai đoạn trưởng thành phá hoại mạnh nhất

Sâu non.

Vì chúng cần phải ăn nhiều để trong thời gian kén chúng sẽ ko ăn mà vẫn có đủ năng lượng để hóa thành bướm.

CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT!!!Sâu thuộc lớp sâu bọ và có quá trình biến thái hoàn toàn nên sâu phá hoại mạnh nhất trong thời kì sâu non

Video liên quan